Keskkonnauuringute võistluspäev 7.-9.klasside õpilastele Alam-Pedjal

Sündmus

kuni

Selli-Sillaotsa õpperada

keskkonnauuringute võistlus

Tartu loodusmaja kutsub 13. oktoobril 7. – 9. klasside õpilasi keskkonnauuringute võistluspäevale!

Osalema ootame kaheliikmelisi võistkondi erinevatest koolidest, kes päeva jooksul lahendavad otse looduses keskkonnateemalisi ülesandeid. Võistlus toimub välitingimustes Tartumaal Selli-Sillaotsa õpperajal ja Palupõhja looduskoolis. Võistlusele saab registreeruda kuni 20 võistkonda.

Õpilasvõistlus algab ja lõpeb Tartus. Õppepäeva jooksul liiguvad meeskonnad Selli-Sillaotsa õpperajal ja Palupõhja külas, õpivad tundma kohalikku taimestikku, määravad õhu- ja veekvaliteeti ning vee füüsikalis-keemilisi omadusi. Mitmekülgne soos ja palumetsas looklev Selli-Sillaotsa matkarada asub Alam-Pedja looduskaitsealal. Võistlus lõpeb Palupõhja looduskoolis, kus võistlejad peavad oma kogutud andmed koondama ja graafikuna esitama. Lisaks valib iga meeskond päeva jooksul õpperajal kohatud taimedest ja seentest välja teoreetilise tooraine nö “metsarestorani” menüü tarbeks ja esitab selle fotodena žüriile.

Ülesannete lahendamist hindab jooksvalt žürii. Kõik osalejad saavad osalemistunnistused, parimatele ka auhinnad!

Buss õpperajale väljub 10.00 Ahhaa keskuse eest ja jõuab tagasi samasse kohta kell 17.00. Lõunasöök korraldajate poolt. Olulised on ka ilmastikukindel riietus ja jalatsid.

 
REGISTREERI võistkond siin
Lisainfo ja soovitusi ettevalmistuseks

Õppepäeva toetab Eesti Teadushuvihariduse Liit.

Lisainfo:

Tiina Lilleleht
Võistluse koordinaator
tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee
Tel.53341013