Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 2019

Sündmus

kuni

Tartu loodusmaja

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 2019 plakat

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 2019

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2019.a keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

REEGLID

  • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
  • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
  • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
  • Referaadid ei kuulu hindamisele

ESITAMINE

  • Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt 25. veebruariks 2019. a aadressil etag.ee/konkursid/ (Tööde esitamise keskkond avaneb jaanuaris 2019)

KONKURSS

  • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti
  • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee

Lisainfo: https://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/2018/12/09/keskkonnaalaste-uurimistoode-konkurss-2019/

*******
Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss on üks pikemaealisemaid pidevalt toimunud keskkonnahariduslikke projekte Eestis. Alates 2009. aastast korraldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda. Konkursil saavad osaleda 5.-12. klasside õpilased. Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast. Töö teema peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.

Igal aastal valib žürii välja kolme vanuseastme parimad uurimistööd ning  1-2 paremat tööd, mille autorid saavad võimaluse esindada Eestit mõnel rahvusvahelisel keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

Uurimistööde esitamise reeglite ja tähtaja kohta loe täpsemalt konkursi kodulehelt.