Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkurss 2021

Sündmus

kuni

keskkonnaalaste uurimistööde konkurss

Tartu Loodusmaja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema Keskkonnaalaste uurimistööde ja projektide konkursil 2021.

See on noortele ideaalne võimalus harjutada avalikult uurimistööde esitlemist, saada retsensentidelt tagasisidet ja teha esimesed sammud teadusmaailmas. Projekte saavad esitleda 1.-4.klasside õpilased ja uurimusi 5.-12.klasside õpilased. Eelmise aasta konkursi võitjate tööd on näiteks uurinud kopra leviku ja arvukuse muutusi Saaremaal, elu võimalikkust plastpakenditeta ja mikroplastiku mõju teatud vetikaliikidele. Hoogu ja edu kõigile keskkonnahuvilistele noortele, jääme põnevusega töid ootama!

UURIMISTÖÖDE REEGLID

 • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased
 • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast
 • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei kuulu hindamisele

KESKKONNAALASED PROJEKTID

 • Keskkonnaalaste projektide esitamisest võivad osa võtta kõik üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased
 • Ühe projekti autoriks võib olla kuni kolm õpilast
 • Projekt peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga
 • Referaadid ei hindamisele ei kuulu

ESITAMINE

KONKURSS

 • I voorus hindab iga uurimistööd 2 retsensenti
 • II voorus kutsutakse oma uurimistöid konverentsil esitlema maksimaalselt 10 põhikooli- ja 10 gümnaasiumiastme parima töö autorit
 • Hindajad valivad välja põnevamad keskkonnaalased projektid, mille autorid saavad võimaluse tutvustada oma tööd konverentsil

MIKS OSALEDA?

 • Konkurss annab Sulle suurepärase võimaluse tutvustada oma keskkonnaalast uurimistööd või projekti ja saada tagasisidet
 • Konkursi tulemusi võtavad arvesse ülikoolide vastuvõtukomisjonid
 • Konkursil on parimate tööde koostajatele ja juhendajatele rahalised preemiad

Konkursi lisainfo: Erle Tüür, e-post: erle.tuur@tartuloodusmaja.ee
Konkursi veebileht: http://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/

keskkonnaalaste uurimistööde konkurss