Inseneeria teemapäev

Sündmus

10:00 kuni 16:15

Järveküla kool, Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa

Insener_seadme_juures

Eesti Teadusagentuur ja Eesti Inseneride Liit kutsuvad kõiki, kellele on oluline Eesti inseneeria käekäik ja tulevik, osalema INSENEERIA TEEMAPÄEVAL

Teemapäev toob esmakordselt kokku kõik osapooled, kellest sõltub meie inseneride järelkasv, hariduse andmine ning innustavate töökohtade olemasolu. Koos kaardistame, millised on probleemid inseneriameti populariseerimises, valdkonna hariduses ning insenerina töötamises erinevate sihtrühmade nägemuses. Me ei tegele ainult probleemidega – kaardistatud väljakutsete alusel jõuame päeva jooksul ka lahendusideede väljapakkumiseni ning selleni, milliste ideedega liikuda edasi.

Osalema on oodatud:
Lasteaedade juhid ja õpetajad, üldhariduskoolide juhid ja õpetajad (eriti klassiõpetajad, loodus- ja reaalainete ning tehnoloogiaõpetuse õpetajad), kutsekoolide juhid ja õpetajad, kõrgkoolide ja ülikoolide juhid ja õppejõud, huvihariduse pakkujad, ettevõtjad, insenerid, erialaliitude esindajad, lapsevanemad, karjäärinõustajad, teaduse populariseerijad, kohalike omavalitsuste ja organisatsioonide esindajad ning kõik teised, kes valdkonna tuleviku pärast südant valutavad.

Toimumiskoht ja ühine transport:
Inseneeria teemapäev toimub Järveküla koolis, Rae vallas.
1. septembril 2016 uksed avanud kool ehitati ning sisustati teadmisega, et erilise tähelepanu all on loodusteadused, tehnoloogia ja matemaatika. Rõhku pannakse uurimuslikule õppele ja koostööle valla ettevõtetega.

Järveküla kooli jõudmiseks on soovijatel võimalik kasutada ühist transporti Tallinna kesklinnast ja Tartust. Vastava soovi saab märkida registreerumisel.
Bussid väljuvad Tartust 7.30 Vanemuise alumisest parklast ja Tallinnast 9.15 Bussijaama juurest Haigekassa maja eest, aadressilt Lastekodu 48.
Tagasisõit Tallinnasse ja Tartuses on kl 16.30.

Inseneeria teemapäev aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamisele. Osalemine on tasuta, ürituse toimumist finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ tegevustest.

Ajakava:

9.30

Hommikukohv

10.00

Ürituse avamine ja sissejuhatavad teemakäsitlused:
Milline on vajadus inseneride järele tulevikus OSKA analüüside alusel. 
Yngve Rosenblad, SA Eesti Kutsekoda peaanalüütik
Vaatame õppijaid – kas noori, kes soovivad insenerikutse omandada, on piisavalt?
Arvi Hamburg, Eesti Inseneride Liidu president/Tallinna Tehnikaülikooli professor
Milline on ettevõtete nägemus inseneride järelkasvuvajadusest.
Raine Pajo, Eesti Energia juhatuse liige
Inseneeria valdkonda tutvustava Erasmus+ projekti info.
Eduard Ševtšenko, Tallinna Tehnikaülikool, mehaanika ja tööstustehnika instituudi dotsent

10.50

Arutelud: Millised on väljakutsed, millele oleks vaja leida lahendused. Oma arvamust saavad avaldada kõik osalejad.

12.30

Lõuna, tutvumine Järveküla kooliga.

13.30

Kuidas viia kokku õppija huvid ja oskused ning ühiskonna ootused ja vajadused?
Terje Tuisk, Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juht

Laste ja noorte tee inseneeria juurde viib läbi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia – näited headest praktikatest.
Mare Räis, Järveküla kooli direktor; Anneli Ramjalg, Tallinna Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituudi lektor, "100 sammu inseneerias" projektijuht

14.10

Arutelud – kuidas jõuda lahendusteni. Milliseid lahendusi saame kasutama hakata kohe, millistega töötame edasi?

16.15

Päeva lõpp, 16.30 väljuvad bussid Tallinnasse ja Tartusse.

Lisainfo:
Signe Ambre
Eesti Teadusagentuur
Tel 731 7356  |  mob 588 48 398
signe.ambre@etag.ee

Foto: Schutterstock