Gümnaasiumiõpilaste õppepäev "Kuidas DNA abil pärmiliike määrata?"

Sündmus

11:00 kuni 18:30

Tartu

Logo

Gümnaasiumiõpilaste õppepäev „Kuidas DNA abil pärmiliike määrata?“ on teiseks etapiks suuremast teadusprojektist „101 pärmitüve Eesti loodusest“.

Õppepäeva käigus saavad osalejad teada kuidas rakkudes oleva DNA abil on võimalik kindlaks teha erinevaid liike. Praktilise töö käigus toimub kogutud pärmitüvedest DNA eraldamine ning sekveneerimiseks vajaliku genoomse regiooni paljundamine PCR (polümeraasi ahelreaktsiooni) meetodil. Saadud DNA fragmentide järjestused määratakse Tartu Ülikooli Sekveneerimise Tuumiklaboris. Sekveneerimisel saadud andmeid kasutatavad osalejad looduses isoleeritud pärmitüvede liikide määramiseks.

Õppepäeva tegevused on kavandatud järgmiselt: 

11.00 - 11.30 õpilaste saabumine ja registreerimine 
11.30 - 12.00 õppepäeva avamine ja tegevuste tutvustamine, ülevaade teadusprojektist "101 pärmitüve Eesti loodusest"
12.00 - 14.00 Praktiline töö: I osa (pipeti kasutamise õpetus, DNA eraldamine, sekveneerimiseks vajaliku regiooni paljundamine PCR (polümeraasi ahelreaktsiooni) meetodil) 

14.00 - 15.00 lõuna 

15.00 - 17.00 Praktiline töö: II osa (PCR reaktsioonide analüüs geelelektroforeesi meetodil, kolooniate ja rakkude vaatlemine ja kirjeldamine, rakkude pildistamine) 
17.00 - 18.00 veebipõhise koduse töö tutvustamine, 
18.00 - 18.30 kokkuvõtete tegemine, õppepäeva lõpetamine

Õppepäevad toimuvad 5. detsembril ja 7. detsembril Tartus (Vanemuise 46 õppehoone, ruum 209). Oodatud on kõik gümnaasiumiastme õpilased. Maksimaalne osalejate arv ühel õppepäeval on 20 õpilast. Veel on vabu kohti 5. dets. toimuvale õppepäevale. Registreerimine SIIN

Õppepäeva läbiviimist toetavad: Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut. 

Lisainfo: Tiina Tamm ja Arnold Kristjuhan, e-post: 101tyve@gmail.com