Akadeemiakese uurimistööde tähtaeg

Sündmus

kuni

logo

Sinu uurimistöö sai üle ootuste hea?

Saada see õpilaste teadusajakirja Akadeemiake!

Tähtaeg: 30. september 2018

Tagasiside ja asjatundlik retsensioon kõigile saabunud töödele.
Parimad tööd avaldame kõigile kättesaadavas tasuta veebiajakirjas 
Akadeemiake.

Uurimistööle esitatavad nõuded on toodud Akadeemiakese
kodulehel: http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/

Loe ka Akadeemiakese viimast numbrit (www.akadeemiake.ee), kus avaldati 
üheksa kõrgetasemelist uurimistööd.

www.akadeemiake.ee
https://www.facebook.com/akadeemiake/

Õpilaste teadusajakirja Akadeemaiake väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning Hasartmängumaksu Nõukogu.