Ajakirja Keel ja Kirjandus ning Eesti Keele Instituudi ühiskonverents "Väikekeele võimalused kirjanduses, kultuuris ja ühiskonnas"

Sündmus

kuni

Tallinnas ja Zoomis

Eesti Keele Instituut

Väikekultuuride väljavaateid uuriv konverents keskendub kahele teemale: ühelt poolt kirjanduse seosed keelega, milles see kirjutatakse, ning kõik sellest tulenev; teiselt poolt väikese kõnelejaskonnaga keele funktsionaalsusega seonduv.

Konverentsi korraldavad ajakiri Keel ja Kirjandus ning Eesti Keele Instituut, korraldamist toetab Eesti-uuringute Tippkeskus.  

Korraldustoimkond: Johanna Ross, Tiina Laansalu, Liis Ermus, Kristiina Ross, Sven-Erik Soosaar. Täpsem info Eesti Keele Instituudi kodulehel.