Inseneeria populariseerijad

Tallinna Tehnikaülikooli XR Keskus

Tegevused
Töötuba
Huviring
Täiendõpe
Loeng
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Liit- ja virtuaalreaalsuse tehnoloogiad, mängumootorite arendamine, 3D modelleerimine, ehitus, tootearendus, robootika, füüsika, keemia, maapõueressursid, kosmos.

Tegevusi viivad läbi
Õppejõud, tudengid, erinevate ettevõtete töötajad.
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Geograafia
Informaatika
Kust/Joonestamine/Mudeldamine
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Raja 15, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Andres Ääremaa
E-mail
Telefoni nr
5886 1171

KVARK

Tegevused
Teadusteater
Töötuba
Loeng
Võistlused
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Loodus- ja täppisteadused

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, doktorandid, insenerid ja õpetajad.
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Matemaatika
Keemia
Tööõpetus
Geograafia
Loodusõpetus
Valikaine
Robootika
informaatika
inseneeria
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Selli 11, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Karoliine Kurvits
Telefoni nr
59091413

Eesti Energia AS

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Huviring
Vestlus- või aruteluring
Praktika
Töövarjutamine
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Elektroenergeetika, elektrotehnika, taastuvenergia 
Soojusenergeetika 
Vedelkütuste tootmine 
Keemiatehnoloogia 
Mäendus, geodeesia 
Mehaanika, tööstustehnoloogia, masinaehitus 
Mehhatroonika, automaatika, arukad süsteemid 
Tootearendus ja disainjuhtimine 
Raudtee 
E-mobiilsus, elektriautode laadimisvõrk 
Digitaliseerimine ja digiteenused 
IT arendus ja haldus 
Äriteabe teenused 
Infoturve ja IT riskid 
Andmete tehnoloogia, Big Data

Tegevusi viivad läbi
Töötajad (sh eksperdid, tippjuhid jne)
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Matemaatika
Loodusõpetus
Keemia
Informaatika
Infotehnoloogia
Robootika
Majandus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Harjumaa
Kontaktisik
Nimi
Helerin Pilden

Noorte Vabamu - suvekool Hüppelaud

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Suvekool
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Hüppelaua suvekooli eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilastes ettevõtlikkust ja huvi inseneeriavaldkonna vastu läbi elulise käed-külge programmi, mis julgustab õpilasi meeskonnas töötama, infot koguma ja töötlema, kriitiliselt mõtlema, ning otsima oma ideedele teaduslikult testitavaid praktilisi väljundeid, kasutades selleks kaasaaegseima tehnoloogia abivahendeid. 

Suvekooli formaat paneb noored tegutsema tiimides tehnoloogiamaailma tippudest praktikute juhendamisel. Tänastel õpilastel kui tulevastel tegijatel tekib seega võimalus saada läbi mõtestatud ühistegevuse teadmisi ja kogemusi end rahvusvahelisel areenil juba tõestanud tehnoloogiaettevõtjatelt ja -asjatundjatelt.

Tegevusi viivad läbi
Kutsume kaasa rahvusvahelise kogemusega ettevõtjaid, et nad aitaks oma lugusid ja kogemusi jagades noori inspireerida ja näidata, mis on võimalik reaalses maailmas ära teha.
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Tööõpetus
Valikaine
Programmeerimine
Teeninduspiirkond
üle Eesti
virutaalne
Asukoht
Veebi vahendusel
Kontaktisik
Nimi
Ede Tamkivi (tegevjuht)
E-mail
Telefoni nr
5189487

Merkuur OÜ

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tutvustame puidu, mööblitööstuse, metalli, masinatööstuse valdkondadega seotud ameteid ja töövõtteid. Soovi korral jagame infot laiemalt tehnoloogia ja inseneeria valdkondade ametite, töövõtete ja tööriistade kohta.
Pakume tegevusi ka nt malevates ja laagrites ning erinevatel noorteüritustel.

Tegevusi viivad läbi
Insenerid, ettevõtjad, õpetajad, noorsootöötajad, kaasame võimalusel erinevate tehnoloogia valdkonna ettevõtete töötajaid, alaliitude, kutse- ja kõrgkoolide esindajaid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Karjääriõpetus
Majandus
Valikaine
Ettevõtlusõpe
Tehnoloogia
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Hiiumaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Harjumaa
Kontaktisik
Nimi
Liis Proos
Telefoni nr
53039287

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit MTÜ

Tegevused
Töötuba
Loeng
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tehnoloogiaharidus.
Korraldame festvali "Noor insener" (toimub Viljandis).
Koolitused õpetajatele toimuvad eri paigus, 2-3 korda aastas.

Tegevusi viivad läbi
Õpetajad, kunsti- ja tehnoloogia õpetaja magistrandid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Tööõpetus
Teeninduspiirkond
Viljandimaa
Asukoht
Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Peep Tobreluts
Telefoni nr
5133910

MTÜ Taibukate Teaduskool

Tegevused
Töötuba
Külastus
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Inseneeria 5.-7. klassile

Robootika 5.-6. klassile

Joonestamine arvutis: 2D (7.-8. klassile) ja 3D (9.-12. klassile)

Loodusring "MINILABOR TAIBUDELE" lasteaedade koolieelikute rühmadele

Tegevusi viivad läbi
Inseneeria, robootika ja joonestamise õppejõududeks on nii üldhariduskoolide kui kutsekoolide õpetajad.
Lasteaedade loodusringi juhendajateks on Taibukate Teaduskooli vanemate klasside õpilased.
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Bioloogia
Geograafia
Loodusõpetus
Tööõpetus
Matemaatika
Inseneeria
Robootika
Keemia
Kust/Joonestamine/Mudeldamine
2D ja 3D joonestamine
Füüsika
Digifotograafia
Teeninduspiirkond
Viljandimaa
Asukoht
Riia mnt 91, Viljandi 71009
Kontaktisik
Nimi
Mari Järje

MTÜ Robootika

Tegevused
Töötuba
Külastus
Töötuba
Võistlused
Koolitus
Täiendõpe
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia laiemalt. Eriline tähelepanu on hariduslikul robootikal ja mängulisel õppimisel, mida vürtsitavad põnevad võistlused ja väljakutsed. Õpetajatele näitame, kuidas robootikavahenditega nii lastel kui endal tunnis jälle silm särama lüüa.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid ja oma ala professionaalid.
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Robootika
Keemia
Füüsika
Infotehnoloogia
Geograafia
Loodusõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Kontaktisik
Nimi
Ramon Rantsus
Telefoni nr
5047917
Kontaktisik
Nimi
Maria Lutsar

Toila Gümnaasium

Tegevused
Töötuba
Loeng
Huviring
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Programmeerimine 
Robootika
Masinõpe ja tehisintellekt
IoT
3D modelleerimine
Multimeedium

Tegevusi viivad läbi
Õpetajad, IT-doktorant
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Informaatika
Matemaatika
Füüsika
Teeninduspiirkond
Ida-Virumaa
Asukoht
Toila, Ida-Virumaa
Kontaktisik
Nimi
Avar Pentel
Telefoni nr
51907739

SPARK Makerlab OÜ

Tegevused
Töötuba
Külastus
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Loodus- ja täppisteadused
Tehnoloogia
Programmeerimine
Meedia
Inseneeria
Elektroonika
Hüdraulika
Ehitus
Mehaanika

SPARK Makerlabis on olemas puiduruum, metalliruum, keevitus, elektroonikaala, laserlõikur, 3D printerid, õmblusmasinad ja palju muud. Meisterdamas saavad käia nii suured kui väikesed. SPARK Makerlabis kohtate kogenud meistreid, kes vajadusel nõu ja jõuga abistavad! 

Pakume õpilastele põnevaid huviringe: RoboLab, LeidurLab, ElektroLab, ProgeLab ja Youtube.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, õpetajad
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Tööõpetus
Informaatika
Matemaatika
Loodusõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Narva mnt.3, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Kertu Valge
Telefoni nr
56869003

Suure-Jaani Gümnaasium

Tegevused
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Teadusring ja robootikaring põhikooli õpilastele!
Keemia, füüsika, bioloogia, geograafia.

Tegevusi viivad läbi
10.klassi õpilased
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Ainetund
Keemia
Füüsika
Bioloogia
Geograafia
Loodusõpetus
Teeninduspiirkond
Viljandimaa
Asukoht
Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
Kontaktisik
Nimi
Evald Sepp
Telefoni nr
56981614

Arenduskeskus Captain Corrosion OÜ

Tegevused
Töötuba
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Materjaliteadus- ja tehnoloogia
Nanotehnoloogia

Tegevusi viivad läbi
Ettevõtte juhataja, materjaliteadlased, õppejõud, insenerid
Sihtgrupp
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Keemia
Füüsika
Teeninduspiirkond
Tartu
Asukoht
Tartu
Kontaktisik
Nimi
Maido Merisalu
Telefoni nr
55597617

Teaduskeskus AHHAA

Tegevused
Töötuba
Teadusteater
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Kõiki inseneeria valdkondi, millega AHHAA tegeleb.
Läbi Robolahingu tutvuvad osalejad roboti ehituse käigus IT-ga, masinaehitusinseneeriaga, tehnika ja tehnoloogiaga.

 

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, eksperdid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Matemaatika
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Tööõpetus
Valikaine
Programmeerimine
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Ida-Virumaa
Asukoht
Sadama 1, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Kaisa Hanson (turundusjuht)
Kontaktisik
Nimi
Kaimo Kukk (robolahing)
Telefoni nr
58137505

Eesti Maaülikool, vesiehitus ja veekaitse

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Veeinseneeria

Tegevusi viivad läbi
Õppejõud
Sihtgrupp
Gümnaasium
Ainetund
Füüsika
Loodusõpetus
Teeninduspiirkond
Tartumaa
Jõgevamaa
Põlvamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Valgamaa
Raplamaa
Asukoht
Kreutzwaldi 5, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Egle Saaremäe

Eesti Maaülikool (üldkontakt)

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Energiakasutus
Tootmistehnika
Tehnika ja tehnoloogia
Tehnotroonika
Elektroonika
Mehaanika
Maaehitus
Vesiehitus
Põllumajandustehnika
Metsatehnika

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, doktorandid, õppejõud
Sihtgrupp
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Majandus
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Geograafia
Valikaine
Tehnoloogia
Pneumaatika
Hüdraulika
Elekter
Ergonoomika
Mootorid ja biokütused
Digitaalne disain ja tootmine
Rakendusbioloogia
Geoinformaatika
3D-modelleerimine
Uurimistlöö alused
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Tartu
Kontaktisik
Nimi
Gerli Selge
Telefoni nr
7313004

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži Teadus- ja tehnikakool

Tegevused
Töötuba
Külastus
Teadusteater
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tehnika, masinaehitus, infotehnoloogia ja programmeerimine, robootika, füüsika, virtuaalreaalsus, automaatika, energeetika, keemia, põlevkivi.
Korraldame teaduslaagreid, teadusklubisid, festivale, konverentse, Teadlaste Öö üritusi, inseneeria- ja informaatikapäevi.

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, õppejõud, tugitöötajad.
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Keemia
Füüsika
Geograafia
Valikaine
Programmeerimine
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Kohtla-Järve
Kontaktisik
Nimi
Küllike Kullerkupp
Telefoni nr
+372 5303 7306

Tallinna Tehnikaülikool, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, keskkonnatehnoloogia teaduslabor

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tutvustame materjalitehnoloogia bakalaureuseõppekava: puidu-, tekstiili-, plasti-, funktsionaalsete/elektronmaterjalide, anorgaaniliste materjalide ja komposiitmaterjalide tehnoloogiat.

NB! Pakume tehnoloogia valikursusi gümnaasiumidele.

Tegevusi viivad läbi
Õppejõud, doktorandid, teadurid
Sihtgrupp
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Keemia
Valikaine
keskkonnakaitse (ökoloogia)
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Läänemaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Marina Kritševskaja
Telefoni nr
6202851

Tallinna Tehnikaülikool, mehaanika ja tööstustehnika instituut

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tootearendus ja robootika
Isejuhtivad sõidukid
Asjade internet
Tööstusrobootika
Virutaalreaalsus

Tegevusi viivad läbi
Tudengid ja õppejõud
Sihtgrupp
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Füüsika
Tööõpetus
Valikaine
Mehhatroonika ja robootika
Asjade internet
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Raivo Sell

Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu

Tegevused
Töötuba
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tutvustame otsapidi kõiki TalTech inseneriteaduskonnas olevaid erialasid. Peamiselt ehitusinsenerid, mehhatroonikud, keemia insenerid jne

Tegevusi viivad läbi
Tudengid
Sihtgrupp
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Keemia
Füüsika
Valikaine
Elektroonika
Teeninduspiirkond
Tallinn
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Anna Krasnikova
Telefoni nr
58266452

Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogiakool

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Informaatika, elektroonika, arvutisüsteemid, mehhatroonika, füüsika, keemia, elektromehaanika, kütuste keemia ja tehnoloogia, tootearendus, maapõueressursid, taastuvenergeetika, ehitus.

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, õpetajad, õppejõud, professorid, erinevate ettevõtete töötajad.
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Raja 15, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Kädi Kallau
Telefoni nr
6203606

Tallinna Tehnikaülikool, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tutvustame materjalitehnoloogia bakalaureuseõppekava: puidu-, tekstiili-, plasti-, funktsionaalsete/elektronmaterjalide, anorgaaniliste materjalide ja komposiitmaterjalide tehnoloogiat.

NB! Pakume tehnoloogia valikursusi gümnaasiumidele.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid ja õppejõud.
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Füüsika
Keemia
Valikaine
Tehnoloogia
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Tiia Plamus
Telefoni nr
620 20904

Tallinna Tehnikaülikool (üldkontakt)

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Õppimisvõimaluste tutvustamine
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Arhitektuur
Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine
Elektroenergeetika ja mehhatroonika
Hoonete sisekliima ja veetehnika
Integreeritud tehnoloogiad
Keemiatehnoloogia
Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine
Materjalitehnoloogia
Teedeehitus ja geodeesia
Telemaatika ja arukad süsteemid
Tootearendus ja robootika

Lisaks erialadele tutvustame tudengielu, -organisatsioone, -üritusi ja teeme ekskursioone ülikooli campuses.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, lektorid, vilistlased.
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Ajalugu
Bioloogia
Füüsika
Geograafia
Informaatika
Karjääriõpetus
Keemia
Majandus
Matemaatika
Muusika
Ühiskonnaõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Helen Raja
Telefoni nr
6203585

Tartu Ülikool, Tartu observatoorium

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Õppimisvõimaluste tutvustamine
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Observatooriumi teadustegevused jagunevad nelja suuremasse kategooriasse: tähefüüsika, kosmoloogia (galaktikad ja universumi struktuur), kaugseire (taimkate, veeseire, atmosfäär ja kliima) ja kosmosetehnoloogia ( kosmosetehnika ehitamine ja testimine). Nende teadussuundade harud jõuavad väga paljude koolis õpetatavate aineteni välja. Kõigest sellest, kuidas kosmose valdkond on ja ühendab erinevaid õppeaineid on võimalik tutvuda meie aktiivõppeprogrammides kohapeal. Lisaks korraldame erinevaid põnevaid üritusi Tõraveres kohapeal. Külastame ka hea meelega koole, festivale ja messe üle Eesti. Pakume ülekoolilisi koolitusi, kus õpetajate ühistööna valmib kosmosenädala kava koos kasutatavate õppematerjalide näidistega.

Tegevusi viivad läbi
Õpetajad/juhendajad, teadlased, insenerid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Geograafia
Ajalugu
Matemaatika
Kunst
Kehaline kasvatus
Loodusõpetus
Informaatika
Karjääriõpetus
Valikaine
Robootika
Elektroonika
Teistsugune füüsika
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Tõravere, Nõo vald, Tartumaa
Kontaktisik
Nimi
Tõnis Rüütel

Tartu Ülikool, tehnoloogiainstituut

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Masinnägemine on pigem tegevus messialal või suuremal üritusel. Lisaks saame seda tutvustada oma ruumides. Tegevust viivad läbi tudengid. Osalejad saavad VR prillide abil siseneda virtuaalmaailma, nt mõnda mängu mängida, täpsust harjutada.

Robootikutest tutvustab dotsent Indrek Must oma uusimat leiutist robotvääti, kus ta on valmis  loengu/töötoa vormis oma leiutist demonstreerima ja tööprotsessi kirjeldama. Robotväät matkib taime (nt herne) väädi kinnitumist oksaraole ja liikumist seoses sellega.
Robootikud saavad veel tutvustada kunstlihast. 

MOOC "Elektroonikast puust ja punaseks" e-kursus, mis on vabalt veebist kättesaadav ja osaleda saab igaüks oma kodus, et oma elektroonika alaseid teadmisi parandada.

Instituudis tegeletakse ka robootika, pehmerobootika, materjalitehnoloogiaga. Viime läbi robootika koolitusi õpetajatele ja huviringide juhendajatele.

Ka taimeteadlased on valmis oma laborit tutvustama, kuid kuna kõik on väga tihedalt seotud ka teadustööga, siis tuleb igasugused kohtumised eelnevalt pikalt kontaktisikuga kooskõlastada. Küsi julgelt ja leiame võimaluse!

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, õppejõud, dotsendid
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Matemaatika
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tartumaa
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Nooruse 1, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Teve Rajamets (turundus- ja kommunikatsiooni spetsialist)

Tartu Ülikool, geoloogia osakond

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Viime läbi geoloogia ja keskkonnatehnoloogia teemalisi töötubasid nii Tartus Chemicumis kui ka mujal (olenevalt kokkuleppest). Geoloogia alal teeme retki, uurime loodust ja kivimeid, õpime tundma pinnavorme ning maastiku kujunemist. Iga retke juurde teeme kindlasti ka mõne õuesõppe töötoa või õpitegevuse. Chemicumis on meil võimalik kuni 1 klassi suurustele gruppidele viia läbi laboripraktikume (teemad näiteks reovesi, joogivesi, liivad ja setted, kivimid ja maavarad). Samuti tuleme alati väga hea meelega koolidesse rääkima oma erialast ning tööst - mida teevad geoloogid igapäevaselt, kus reisivad, kui palju teenivad, mida ülikoolis õpivad ning kuhu selle erialaga on võimalik karjääri-redelil välja jõuda. 

Juhendame ka õpilaste uurimistöid ning oleme avatud pakkumistele gümnaasiumi valikkursuste läbiviimise osas.

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, õppejõud, teadurid
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Loodusõpetus
Geograafia
Keemia
Füüsika
Majandus
Karjääriõpetus
Teeninduspiirkond
Tartumaa
Asukoht
Tartu
Kontaktisik
Nimi
Kairi Põldsaar
Telefoni nr
58330832

Tallinna Tehnikakõrgkool

Tegevused
Külastus
Töötuba
Loeng
Õppimisvõimaluste tutvustamine
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tallinna Tehnikakõrgkooli on võimalik külastada, et näha oma silmaga inseneeriaõppe sisulist poolt ja keskkonda. Huvilistele tutvustame meie kooli laboreid ning kui kellelgi on huvi spetsiifilisemalt mingi eriala osas, on võimalik eelneval kokkuleppimisel tellida ka välkloeng.

Tutvustame oma erilalasi ja valdkondi, milleks on arhitektuur ja ehitus, ringmajandus ja tehnika ning logistika ja teenusmajandus.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid ja õppejõud
Sihtgrupp
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Bioloogia
Keemia
Karjääriõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Pärnu mnt.62, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Heleri Michalski
Telefoni nr
+372 666 4513