Inseneeria populariseerijad

KVARK

Tegevused
Teadusteater
Töötuba
Loeng
Võistlused
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Loodus- ja täppisteadused

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, doktorandid, insenerid ja õpetajad.
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Matemaatika
Keemia
Tööõpetus
Geograafia
Loodusõpetus
Valikaine
Robootika
informaatika
inseneeria
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Selli 11, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Karoliine Kurvits
Telefoni nr
59091413

Eesti Energia AS

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Huviring
Vestlus- või aruteluring
Praktika
Töövarjutamine
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Arukate süsteemide juhtimine
Andmete tehnoloogia
Elektroenergeetika, taastuvenergia
Soojusenergeetika
Keemiatehnoloogia
Tootmise automatiseerimine
Mäendus, geodeesia
Masinaehitus
Mehhatroonika, automaatika, arukad süsteemid
Robotitehnika, tööstustehnoloogia
Raudtee

Tegevusi viivad läbi
Töötajad (sh eksperdid, tippjuhid jne)
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Matemaatika
Loodusõpetus
Keemia
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Harjumaa
Kontaktisik
Nimi
Natalja Horohordina

"Hüppelaud suvekool"

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Suvekool
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Hüppelaua suvekooli eesmärk on kasvatada Eesti kooliõpilastes ettevõtlikkust ja huvi inseneeriavaldkonna vastu läbi elulise käed-külge programmi, mis julgustab õpilasi meeskonnas töötama, infot koguma ja töötlema, kriitiliselt mõtlema, ning otsima oma ideedele teaduslikult testitavaid praktilisi väljundeid, kasutades selleks kaasaaegseima tehnoloogia abivahendeid. 

Suvekooli formaat paneb noored tegutsema tiimides tehnoloogiamaailma tippudest praktikute juhendamisel. Tänastel õpilastel kui tulevastel tegijatel tekib seega võimalus saada läbi mõtestatud ühistegevuse teadmisi ja kogemusi end rahvusvahelisel areenil juba tõestanud tehnoloogiaettevõtjatelt ja -asjatundjatelt.

Tegevusi viivad läbi
Kutsume kaasa rahvusvahelise kogemusega ettevõtjaid, et nad aitaks oma lugusid ja kogemusi jagades noori inspireerida ja näidata, mis on võimalik reaalses maailmas ära teha.
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Tööõpetus
Valikaine
Programmeerimine
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Saaremaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Laagri, Harjumaa
Kontaktisik
Nimi
Ede Tamkivi (tegevjuht)
E-mail
Telefoni nr
5189487

Merkuur OÜ

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tutvustame puidu, mööblitööstuse, metalli, masinatööstuse valdkondadega seotud ameteid ja töövõtteid. Soovi korral jagame infot laiemalt tehnoloogia ja inseneeria valdkondade ametite, töövõtete ja tööriistade kohta.
Pakume tegevusi ka nt malevates ja laagrites ning erinevatel noorteüritustel.

Tegevusi viivad läbi
Insenerid, ettevõtjad, õpetajad, noorsootöötajad, kaasame võimalusel erinevate tehnoloogia valdkonna ettevõtete töötajaid, alaliitude, kutse- ja kõrgkoolide esindajaid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Karjääriõpetus
Majandus
Valikaine
Ettevõtlusõpe
Tehnoloogia
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Hiiumaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Harjumaa
Kontaktisik
Nimi
Liis Proos
Telefoni nr
53039287

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit MTÜ

Tegevused
Töötuba
Loeng
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tehnoloogiaharidus.
Korraldame festvali "Noor insener" (toimub Viljandis).
Koolitused õpetajatele toimuvad eri paigus, 2-3 korda aastas.

Tegevusi viivad läbi
Õpetajad, kunsti- ja tehnoloogia õpetaja magistrandid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Tööõpetus
Teeninduspiirkond
Viljandimaa
Asukoht
Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Peep Tobreluts
Telefoni nr
5133910

MTÜ Taibukate Teaduskool

Tegevused
Töötuba
Külastus
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Inseneeria 5.-6.klassile 
Inseneeria kursuse tööde loodusteaduslikud seosed (12 praktilist tööd)
Robootika 5.kl.-9.kl
Ruumiline joonestamine arvutil 3D alused
2 robootikaringi 1.klassi õpilastele: "Märka ja aita taibusid" ja "ROBOLAB"
Meedia ring 7.-12.kl õpilastele

Tegevusi viivad läbi
Lasteaia viimastes rühmades 4 põhikooli tüdrukut.
1.klassidele 3 gümnaasiumi noormeest.
Õppejõududeks/juhendajateks on nii tudengeid, õpetajaid kui ta õppejõude
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Bioloogia
Geograafia
Loodusõpetus
Tööõpetus
Teeninduspiirkond
Viljandimaa
Asukoht
Männimäe tee 29-6, Viljandi
Kontaktisik
Nimi
Lilian Tambek (teaduskooli tegevjuht)
Telefoni nr
58374441

MTÜ Robootika

Tegevused
Töötuba
Külastus
Teadusteater
Võistlused
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia laiemalt.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Keemia
Füüsika
Bioloogia
Geograafia
Loodusõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Kontaktisik
Nimi
Heilo Altin
Telefoni nr
5187617

Toila Gümnaasium

Tegevused
Töötuba
Loeng
Huviring
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Programmeerimine 
Robootika
Masinõpe ja tehisintellekt
IoT
3D modelleerimine
Multimeedium

Tegevusi viivad läbi
Õpetajad, IT-doktorant
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Informaatika
Matemaatika
Füüsika
Teeninduspiirkond
Ida-Virumaa
Asukoht
Toila, Ida-Virumaa
Kontaktisik
Nimi
Avar Pentel
Telefoni nr
51907739

SPARK Makerlab OÜ

Tegevused
Töötuba
Külastus
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Loodus- ja täppisteadused
Tehnoloogia
Programmeerimine
Meedia
Inseneeria
Elektroonika
Hüdraulika
Ehitus
Mehaanika

SPARK Makerlabis on olemas puiduruum, metalliruum, keevitus, elektroonikaala, laserlõikur, 3D printerid, õmblusmasinad ja palju muud. Meisterdamas saavad käia nii suured kui väikesed. SPARK Makerlabis kohtate kogenud meistreid, kes vajadusel nõu ja jõuga abistavad! 

Pakume õpilastele põnevaid huviringe: RoboLab, LeidurLab, ElektroLab, ProgeLab ja Youtube.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, õpetajad
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Tööõpetus
Informaatika
Matemaatika
Loodusõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Narva mnt.3, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Kertu Valge
Telefoni nr
56869003

Suure-Jaani Gümnaasium

Tegevused
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Teadusring põhikooli õpilastele!
Keemia, füüsika, bioloogia, geograafia.

Tegevusi viivad läbi
10.klassi õpilased
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Ainetund
Keemia
Füüsika
Bioloogia
Geograafia
Loodusõpetus
Teeninduspiirkond
Viljandimaa
Asukoht
Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
Kontaktisik
Nimi
Evald Sepp
Telefoni nr
56981614

Captain Corrosion OÜ

Tegevused
Töötuba
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Materjaliteadus- ja tehnoloogia
Nanotehnoloogia

Tegevusi viivad läbi
Ettevõtte juhataja, materjaliteadlased, õppejõud, insenerid
Sihtgrupp
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Keemia
Füüsika
Teeninduspiirkond
Tartu
Asukoht
Tartu
Kontaktisik
Nimi
Maido Merisalu
Telefoni nr
55597617

SA AHHAA

Tegevused
Töötuba
Teadusteater
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Kõiki inseneeria valdkondi, millega AHHAA tegeleb.
Läbi Robolahingu tutvuvad osalejad roboti ehituse käigus IT-ga, masinaehitusinseneeriaga, tehnika ja tehnoloogiaga.

Pooli rahuldavate kokkulepete tulemusena saame külastada koole, lasteaedu üle Eestis.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, eksperdid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Matemaatika
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Tööõpetus
Valikaine
Programmeerimine
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Ida-Virumaa
Asukoht
Sadama 1, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Kaisa Hanson (turundusjuht)
Kontaktisik
Nimi
Kaimo Kukk (robolahing)
Telefoni nr
58137505

Eesti Maaülikool, vesiehitus ja veekaitse

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Veeinseneeria

Tegevusi viivad läbi
Õppejõud
Sihtgrupp
Gümnaasium
Ainetund
Füüsika
Loodusõpetus
Teeninduspiirkond
Tartumaa
Jõgevamaa
Põlvamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Valgamaa
Raplamaa
Asukoht
Kreutzwaldi 5, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Egle Saaremäe

Eesti Maaülikool (üldkontakt)

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Energiakasutus
Tootmistehnika
Tehnika ja tehnoloogia
Tehnotroonika
Elektroonika
Mehaanika
Maaehitus
Vesiehitus
Põllumajandustehnika
Metsatehnika

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, doktorandid, õppejõud
Sihtgrupp
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Majandus
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Geograafia
Valikaine
Tehnoloogia
Pneumaatika
Hüdraulika
Elekter
Ergonoomika
Mootorid ja biokütused
Digitaalne disain ja tootmine
Rakendusbioloogia
Geoinformaatika
3D-modelleerimine
Uurimistlöö alused
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Tartu
Kontaktisik
Nimi
Gerli Selge
Telefoni nr
7313004

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž

Tegevused
Töötuba
Külastus
Teadusteater
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tehnika, masinaehitus, IT ja programmeerimine, füüsika, automaatika, keemia, põlevkivi.
Hea meelega külastame teaduslaagreid, konverentse, Teadlaste Öö üritusi, Inseneeria- ja informaatikapäevi.

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, õppejõud, tugitöötajad.
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Keemia
Füüsika
Geograafia
Valikaine
Programmeerimine
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Kohtla-Järve
Kontaktisik
Nimi
Anna Kaljusaar
Telefoni nr
55693380, 3363921

Tallinna Tehnikaülikool, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, keskkonnatehnoloogia teaduslabor

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Keemiatehnoloogia, keskkonnatehnoloogia

Tegevusi viivad läbi
Õppejõud, doktorandid, teadurid
Sihtgrupp
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Keemia
Valikaine
keskkonnakaitse (ökoloogia)
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Läänemaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Marina Trapido
Telefoni nr
6202855

Tallinna Tehnikaülikool, mehaanika ja tööstustehnika instituut

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tootearendus ja robootika
Isejuhtivad sõidukid
Asjade internet
Tööstusrobootika
Virutaalreaalsus

Tegevusi viivad läbi
Tudengid ja õppejõud
Sihtgrupp
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Füüsika
Tööõpetus
Valikaine
Mehhatroonika ja robootika
Asjade internet
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Raivo Sell

Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu

Tegevused
Töötuba
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tutvustame otsapidi kõiki TalTech inseneriteaduskonnas olevaid erialasid. Peamiselt ehitusinsenerid, mehhatroonikud, keemia insenerid jne

Tegevusi viivad läbi
Tudengid
Sihtgrupp
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Keemia
Füüsika
Valikaine
Elektroonika
Teeninduspiirkond
Tallinn
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Anna Krasnikova
Telefoni nr
58266452

Tallinna Tehnikaülikool, Mektory tehnoloogiakool

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Huviring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Informaatika, elektroonika, arvutisüsteemid, mehhatroonika, füüsika, keemia, elektromehaanika, kütuste keemia ja tehnoloogia, tootearendus, maapõueressursid, taastuvenergeetika, ehitus.

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, õpetajad, õppejõud, professorid, erinevate ettevõtete töötajad.
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Matemaatika
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Raja 15, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Kädi Kallau
Telefoni nr
6203606

Tallinna Tehnikaülikool, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tutvustame materjalitehnoloogia bakalaureuseõppekava: puidu-, tekstiili-, plasti-, funktsionaalsete/elektronmaterjalide, anorgaaniliste materjalide ja komposiitmaterjalide tehnoloogiat.

NB! Pakume tehnoloogia valikursusi gümnaasiumidele.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid ja õppejõud.
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Ainetund
Füüsika
Keemia
Valikaine
Tehnoloogia
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Andres Krumme
Telefoni nr
5275143

Tallinna Tehnikaülikool (üldkontakt)

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Õppimisvõimaluste tutvustamine
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Arhitektuur
Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine
Elektroenergeetika ja mehhatroonika
Hoonete sisekliima ja veetehnika
Integreeritud tehnoloogiad
Keemiatehnoloogia
Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine
Materjalitehnoloogia
Teedeehitus ja geodeesia
Telemaatika ja arukad süsteemid
Tootearendus ja robootika

Lisaks erialadele tutvustame tudengielu, -organisatsioone, -üritusi ja teeme ekskursioone ülikooli campuses.

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, lektorid, vilistlased, vastuvõtuturunduse koordinaator
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Ajalugu
Bioloogia
Füüsika
Geograafia
Informaatika
Karjääriõpetus
Keemia
Majandus
Matemaatika
Muusika
Ühiskonnaõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Ehitajate tee 5, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Keiu Org
Telefoni nr
6203585

Tartu Ülikool, Tartu observatoorium

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Kosmoseteadus ja kosmosetehnoloogia.
Külastame hea meelega koole, festivale ja messe üle Eesti. Tingimuseks on sõidu- ja/või majutuskulude kompenseerimine.

Tegevusi viivad läbi
Õpetajad/juhendajad, teadlased, insenerid
Sihtgrupp
Algkool
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Valikaine
Robootika
Elektroonika
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Tõravere, Nõo vald, Tartumaa
Kontaktisik
Nimi
Tanel Liira

Tartu Ülikool, tehnoloogiainstituut (üldkontakt)

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Masinnägemine on pigem tegevus messialal või suuremal üritusel. Lisaks saame seda tutvustada oma ruumides. Tegevust viivad läbi tudengid. Osalejad saavad VR prillide abil siseneda virtuaalmaailma, nt mõnda mängu mängida, täpsust harjutada.

Robootikutest tutvustab dotsent Indrek Must oma uusimat leiutist robotvääti, kus ta on valmis  loengu/töötoa vormis oma leiutist demonstreerima ja tööprotsessi kirjeldama. Robotväät matkib taime (nt herne) väädi kinnitumist oksaraole ja liikumist seoses sellega.
Robootikud saavad veel tutvustada kunstlihast. 

MOOC "Elektroonikast puust ja punaseks" e-kursus, mis on vabalt veebist kättesaadav ja osaleda saab igaüks oma kodus, et oma elektroonika alaseid teadmisi parandada.

Ka taimeteadlased on valmis oma laborit tutvustama, kuid kuna kõik on väga tihedalt seotud ka teadustööga, siis tuleb igasugused kohtumised eelnevalt pikalt kontaktisikuga kooskõlastada. Küsi julgelt ja leiame võimaluse!

Tegevusi viivad läbi
Tudengid, õppejõud, dotsendid
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Ainetund
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Matemaatika
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tartumaa
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Nooruse 1, Tartu
Kontaktisik
Nimi
Evelin Kostabi (kommunikatsiooni spetsialist)

Tartu Ülikool, geoloogia osakond

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Viime läbi geoloogia ja keskkonnatehnoloogia teemalisi töötubasid nii Tartus Chemicumis kui ka mujal (olenevalt kokkuleppest). Geoloogia alal teeme retki, uurime loodust ja kivimeid, õpime tundma pinnavorme ning maastiku kujunemist. Iga retke juurde teeme kindlasti ka mõne õuesõppe töötoa või õpitegevuse. Chemicumis on meil võimalik kuni 1 klassi suurustele gruppidele viia läbi laboripraktikume (teemad näiteks reovesi, joogivesi, liivad ja setted, kivimid ja maavarad). Samuti tuleme alati väga hea meelega koolidesse rääkima oma erialast ning tööst - mida teevad geoloogid igapäevaselt, kus reisivad, kui palju teenivad, mida ülikoolis õpivad ning kuhu selle erialaga on võimalik karjääri-redelil välja jõuda. 

Juhendame ka õpilaste uurimistöid ning oleme avatud pakkumistele gümnaasiumi valikkursuste läbiviimise osas.

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, õppejõud, teadurid
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Loodusõpetus
Geograafia
Keemia
Füüsika
Majandus
Karjääriõpetus
Teeninduspiirkond
Tartumaa
Asukoht
Tartu
Kontaktisik
Nimi
Kairi Põldsaar
Telefoni nr
58330832

Tartu Ülikool, tehnoloogiainstituut (robootika)

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Vestlus- või aruteluring
Koolitus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Robootika, pehmerobootika, materjalitehnoloogiad.

Viime läbi robootika koolitusi õpetajatele ja huviringide juhendajatele.

Tegevusi viivad läbi
Üliõpilased, õppejõud, teadlased
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Keemia
Bioloogia
Tööõpetus
Matemaatika
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Harjumaa
Tallinn
Tartu
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Viljandimaa
Valgamaa
Võrumaa
Asukoht
Tartu
Kontaktisik
Nimi
Karl Kruusamäe
Telefoni nr
58863299

Tallinna Tehnikakõrgkool, "100 sammu inseneerias"

Tegevused
Töötuba
Loeng
Külastus
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Tutvustame hoonete ehitust, teedeehitust, rakendusgeodeesiat, kinnisvara korrashoidu, elektritehnikat, logistikat, ringmajandust ja teisi Tallinna Tehnikakõrgkoolis õpetatavaid erialasid.
Meid saab kutsuda külla üldhariduskoolidesse, Teadlaste Öö festivalidele, töö- ja karjäärimessidele üle Eesti.
Inseneeria karjääripäev Tallinna Tehnikakõrgkoolis (31.10.19)

Tegevusi viivad läbi
Tudengid ja õppejõud.
Sihtgrupp
Põhikool
Gümnaasium
Kõik huvilised
Ainetund
Füüsika
Keemia
Matemaatika
Geograafia
Loodusõpetus
Karjääriõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Anneli Ramjalg
Telefoni nr
5027984

Tallinna Tehnikakõrgkool (üldkontakt)

Tegevused
Külastus
Töötuba
Loeng
Õppimisvõimaluste tutvustamine
Tutvustame valdkondi ja erialasid

Rakendusarhitektuur
Hoonete ehitus
Teedeehitus
Rakendusgeodeesia
Transport ja logistika
Transpordi- ja liikluskorraldus
Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine
Tootmine ja tootmiskorraldus
Kinnisvara korrashoid
Moetööstus
Autotehnika
Elektritehnika
Masinaehitus
Robotitehnika

Tegevusi viivad läbi
Tudengid ja õppejõud
Sihtgrupp
Gümnaasium
Õpetajad
Kõik huvilised
Ainetund
Bioloogia
Keemia
Karjääriõpetus
Teeninduspiirkond
üle Eesti
Tallinn
Tartu
Harjumaa
Hiiumaa
Ida-Virumaa
Järvamaa
Jõgevamaa
Läänemaa
Lääne-Virumaa
Pärnumaa
Põlvamaa
Raplamaa
Saaremaa
Tartumaa
Valgamaa
Viljandimaa
Võrumaa
Asukoht
Pärnu mnt.62, Tallinn
Kontaktisik
Nimi
Heleri Michalski
Telefoni nr
55597131