Uurimistööde teemad ettevõtetelt

Uurimistöö või praktilise töö tegemine on Eestis põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise kohustuslik osa, samas on õpilastel raske leida uurimistööde kirjutamiseks teemasid ning õpetajatel neid juhendamiseks koos sobiva metoodikaga välja pakkuda.

Selleks, et aidata tööde teemasid siduda reaaleluliste probleemidega ning õpilased saaksid uurimistöö kirjutamise jooksul infot ettevõtete töö kohta, kutsume ettevõtteid uurimistööde teemasid pakkuma. Iga teema juurde on hea lisada ka probleemi või ülesandepüstituse taust, võimalikud uurimismetoodikad, kust saab lisainfot ja kas on andmebaase, mis aitavad teemat uurida.

Teemade väljatöötamisel pakub abi Eesti Teadusagentuur.

Näiteks oleme teadus- ja tehnoloogiapakti partneri F9 Distribution Baltic UAB initsiatiivil koos teiste valdkonna ettevõtetega koondamas teemasid infotehnoloogia väärtusahelas lähtuvalt tootja–maaletooja–edasimüüja tegevustest. Ettevõtte juht Anti Kuiv toob koostöö vajadusena välja, et Eestis puuduvad IKT-sektori spetsiifilisemad uuringud. „Personalisuuna ja digitaalühiskonna teemadel on uurimistöid tehtud, äppide ja mobiilseadmete teemadel samuti, aga IT-sektoris tegutsevate integraatorfirmade ja maaletoojate tegevust pole meie andmetel üldse uuritud.“