Teemapäeva või -nädala läbiviimine

Koolid korraldavad järjest enam erinevaid teemapäevi või -nädalaid, mis on seotud loodus- ja täppsiteaduste, tehnoloogia või inseneeriaga. Sellise teemanädala raames on hea kaasata kooliväliseid partnereid - nii teadlasi ülikoolidest kui inimesi ettevõtetest. Teemapäeval või -nädalal on võimalik oma tööst rääkida, viia läbi tööga seotud praktilisi tegevusi.

Näiteks Tallinna 21. koolis korraldatati 2018. aasta kevadel esmakordselt uudse formaadi ja ülesehitusega Nutika Inseneri Päev, mille viisid läbi Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna teadurid ja õppejõud. Läbivaks teemaks oli Põnev elukutse-insener.

Põhikooli õpilased katsetasid mobiilses õppelaboris termokaamerat ning tutvusid põlemisgaaside mõõtmisega. 11. ja 12. klasside õpilased osalesid kuues õpitoas, kus tehti mustikamoosist ja hambapastast päikesepatareid, otsiti koolimaja ehitusvigu ning ehitati helivõimendi ja robot. 

Koolid saavad teemapäeva või -nädala raames korraldada töötubasid, kus lapsed saavad osaleda koos vanematega.