Teadus- ja tehnoloogiapakt

Teadus- ja tehnolgoogiapakti logoTeadus- ja tehnoloogiapakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

tulevikutööArvatakse, et 10-15 aasta pärast on 60% parimatest ametitest sellised, mida praegu veel olemaski ei ole. Mida kiiremini areneb tehnoloogia, seda rohkem on vaja inimesi, kelle oskused on mitmekesised ja kes suudavad erinevaid valdkondi omavahel ühendada. Koos innovatsiooniga arenevad ka ametid. eSkills for Jobs ennustab näiteks, et aastaks 2020 on Euroopas pakkumisel ca 755 000 vaba info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töökohta.

Ka Eestis toovad tööandjad välja suure vajaduse LTT valdkonna töötajate järgi. See seab väljakutse tänasele haridusele, et muuta loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia ning inseneeria valdkond noortele atraktiivseks.

Haridus- ja teadusministeeriumi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatusel on ellu kutsutud teadus- ja tehnoloogiapakt – ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi. Iga liituja koostab tegevuskava, millega mää­ratletakse oma tegevused pakti eesmärkide saavutamiseks, tegevuste elluviimine toimub liituja eelarveliste võimaluste piires. 

Liitu pakti võrgustikuga!

Kutsume haridusasutusi teadus- ja tehnoloogiapaktiga liituma, pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda siin. Samast leiab juhised liitumiseks ja seniste liitunute tegevuskavad.

Teadus- ja tehnoloogiapaktiga liitumisel täidab partner online liitumisvormi. Selles näidatakse teistele partneritele ja laiemale avalikkusele, milliseid tegevusi pakti eemärkide elluviimiseks juba tehakse või plaanitakse teha tulevikus. Lisaks infovahetusele aitab tegevuskava koostamine ka partneril endal häid praktikaid paremini läbi mõelda ja süstematiseerida.

Tutvu ka paktiga juba liitunud partnerite tegevustega!

 

Lisainfo:
Eva Pruusapuu
Eesti Teadusagentuur
eva.pruusapuu@etag.ee