Projektipõhise õppe ülesanded

projektijoonisLoodus- ja täppisteaduste õpetamisel on õpetajatel praegu väga vähe võimalik kasutada ülesandeid, mis seovad endast valdkonna teadmised kui ka muude vajalike oskuste ja omaduste arendamise. Näiteks on tulevast tööelu arvestades olulised nii koostööoskus, ajaplaneerimine, täpsus jne.

Selliseid teadmisi ja oskuseid aitavad arendada ettevõtete reaalsel tegevusel põhinevad projektipõhised ülesanded, mille kestvus on 4-8 nädalat.

Hea oleks alguses korraldada ettevõtte külastus, kus tutvustatakse õpilastele eesseisvat ülesannet, selle eesmärki ja oodatavat lõpptulemust. Sisuline õppetöö viiakse läbi õpetaja juhendamisel. Projekti lõpus võiks toimuda tulemuste esitlemine ettevõtte töötajatele - see motiveerib õpilasi ja annab võimaluse saada vahetu asjatundlik tagasiside.