Praktika läbiviimine ettevõttes

Tavaliselt seostatakse praktikat õpingutega kutsekoolis või kõrgkoolis, aga ka gümnaasiumi õppekavas võiks õppetöö siduda praktikaga. Eriti hea oleks seda teha lähtudes kooli õppesuundadest.

Praktika ei pea olema pikajaline, vaid võib olla põimitud õppeaastasse kas üksikute päevadena või kavandatud õppeaasta lõppu ja kesta 3-5 päeva. Praktika jaoks on koolil oluline koostada praktikapäeviku vorm, mis aitab õpilasel saadud kogemusele süsteemselt läheneda. Praktika lõppedes on hea kavadada õpilaste ühisarutelu sellest, mida nad õppisid, kogesid ja mida sellest on tulevikuks kaasa võtta.