Panustamine õppekava arendusse

Eesti gümnaasiumites on igal koolil võimalik luua oma õppesuundade ja valikainete süsteem, mis vastab oma piirkonna vajadustele ning võimalustele. Nii on näiteks Kadrina Keskkoolis kolm õppesuunda: humanitaar-sotsiaalsuund, loodusteaduste suund ja reaal-tehniline suund. Nendest viimane on välja arendatud tihedas koostöös kohalike ettevõtetega. Õppesuund koosneb erinevatest kursustest, mida õpitakse kogu gümnaasiumiastme vältel.

Insenertehnilisi kursusi õpetavad ja oma praktilisi kogemusi annavad edasi Eesti ettevõtetes juhtivatel kohtadel töötavad Kadrina Keskkooli vilistlased ja toetajad, samuti Eesti ülikoolide õppejõud (TTÜ). Praktikad toimuvad (koolivaheaegadel) nii Kadrina valla kui ka Lääne-Virumaa suuremates ettevõtetes (nt Aru Grupp AS, Jeld-Wen Eesti AS), kus on kasutusel kaasaegsed tehnoloogiad ja seadmed. Praktikandid saavad ülevaate töökorraldusest ja protsesside juhtimisest, tutvutakse tehnoloogiate ja kasutatavate seadmete nõuete ja ohutustehnikaga. Pärast 11. klassi toimub välispraktika, kus omandatakse teadmisi ja oskusi nii suhtlemises kui ka insenermõtlemises.

Selline õppesuund, kus suur osa õpitavast on loodud koostöös ettevõtetega, annab gümnaasiumi lõpetajale hea lähtepositsiooni jätkamaks õpinguid erinevates kõrgkoolides insenertehnilistel, IT-, majandus- ja teistel erialadel.