Õppeülesannete sisu andmine

Kaubalaev
Foto: Pexels

Praktilised ülesanded, mis on loodud ettevõtete reaalse tegevuse baasil, aitavad õpilasel paremini omandada loodus- ja täppisteaduste ainete teooriaosa, tutvustavad vajalikke oskuseid, mida ettevõtetes vajatakse ning aitavad kaasa mh probleemilahendusoskuste arendamisele. Koostöös ettevõttega loodav ülesanne ei pea olema mahukas, oluline on, et see kirjeldab ettevõtte igapäevatöös ettetulevat situatsiooni.

Näiteks võib matemaatikaülesanne anda lähteandmetena laevakai pikkuse, sinna silduvate laevade pikkused ja manööverdamisvajaduse, lossimiseks või lastimiseks kuluva aja jne. Õpilastel on vaja nt arvutada, mitu laeva suudab sadam päevas teenindada ning koostada vastavad joonised.

Hea kui esitatavat materjali on võimalik ilmestada nt fotode või videotega - õpilastel ja ka õpetajatel, kes ei ole valdkonna ettevõtteid varem külastanud, tekib nii parem arusaamine töökeskkonnast.

Õppematerjali koostamisel on oluline konsulteerida õpetajatega, et tulemus oleks metoodiliselt hästi kasutatav ning haakuks õpetatava aine teooriaosaga.