Koostöö eelised ja kitsaskohad töövarjutamise korraldamisel

Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetegevustesse eri valdkondade spetsialiste, suurendab õpilaste motivatsiooni omandada kindla ainevaldkonnaga seotud teadmisi ja praktilisi kogemusi, võimaldab õpilastel ennast proovile panna tegelikus töökeskkonnas, aitab suurendada õpilaste karjääriteadlikkust, toetab õpilaste omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.

Partneripoolsed koostöö eelised: arendab ja toetab kogukondlikku koostööd, panustab kohaliku hariduselu arengusse, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.

Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt õpetajate karjääri- ja tööhõiveteemalistel koolitustel osalemise tasu, transport, toitlustus) jne.

Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt transport, toitlustus töövarjude vastuvõtul) jne.