Koolivälise roll ülesanded töövarjutamisel

Kooliväline partner avab noortele oma asutuse uksed ja kutsub jälgima eri ametikohtadel töötavate inimeste igapäevast tööd.

Tähtis on luua õpilast toetav keskkond ning määratleda koos koolipoolse juhendajaga ühised eesmärgid ja tegevused, mida võiks töövarjuks olles tähele panna.

Oluline on anda tagasisidet nii partnerile, keda varjutati, korraldavale koolile kui ka töövarjuks käinud noortele.