Koolis esinemine

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash
ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Õpilastel ja õpetajatel on oluline saada infot, millist tööd erinevatel ametikohtadel tehakse, millised on selleks vajalikud teadmised ja oskused ning kus seda õppida saab. Loodus- ja täppisteaduste vastu huvi äratamine ning näitamine, kuidas õpitud teadmisi "päris elus" kasutada saab, on samuti oluline.

Seetõttu on koolides oma tööst rääkima väga oodatud inimesed, kellel läheb vaja matemaatikat, füüsikat, keemiat, bioloogiat või geograafiat. Samuti need, kes kasutavad oma töös tehnikat ja tehnoloogiat, mh infotehnoloogiat.

Paku ennast julgelt nt oma lapse klassijuhatajale, võta ühendust oma endise kooliga või lähedalasuva kooli direktori või õppejuhiga.

Õpetajatel soovitame ühendust võtta lapsevanemate ja kooli vilistlastega! Kontakti võttes on kindlasti vajalik selgitada, miks ja kuidas on õpilastele oma ametist rääkimine õppetöö mõistes oluline.