Huviringi juhendamine

robootikaTeadushuviharidus aitab õpilastel paremini seostada koolis õpitut ümbritseva eluga, rakendada uued teadmised praktikasse, omandada hoiakuid ja praktilisi oskusi LTT valdkondades ning luua kindlam alus tulevasele elukutsevalikule.

Eestis on loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) huviringe väga vähe - sõltuvalt kohalikust omavalitusest on nende valdkondadega seotud vaid 10-15% ringidest. See aga tähendab, et lastel ei ole võimalik oma huvi välja arendada. LTT ringide vähesuse oluline põhjus on ringijuhendajate suur puudus.

Siin ootavadki koolid ja õpilased appi ettevõtete töötajaid!

Hea tahtmise korral saab ettevõte anda oma töötajale töönädala jooksul tunni või paar, et lähedalasuvas koolis huviringi teha. Huviringi läbiviimist võivad omavahel jagada ka mitu inimest, sel juhul on oluline omavaheline infovahetus juba tehtud tegevustest. Loomulikult peab töötajatel endil olema huvi säärast juhendamist teha.

Eesti Teadusagentuuris on valminud ringide juhendmaterjalid, mida saab aluseks võtta. 

Huviringi võib ju teha ka oma lapsele ja tema sõpradele.

Foto: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus