Noore uurija stipendium

Noore uurija stipendiumi eesmärk on pakkuda teadushuvilistele õpilastele uuri­mistöö tegemiseks koostöövõimalust teadlasega. Stipendiumikonkurss toimub kord aastas. Noore uurija stipendiumile on oodatud kandideerima 8.–11. klassis õppivad teadushuvilised noored. Osaleda saab kas üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga. Konkursil osalemiseks peab õpilane ise välja pakkuma teda huvi­tava uurimistöö valdkonna ja selle valikut põhjendama. Valdkonna valimisel ei ole piiranguid. Konkursiga väljavalitud õpilased viime kokku sobivast valdkonnast teadlasest juhendajaga.

Uurimistöö täpse teema ja ajagraafiku lepib õpilane kokku koostöös juhendajaga. Töö peab valmima aasta jooksul.

Konkursi tähtaeg on 15. oktoober 2018! Taotlusvooru avame septembris!

Lisainfo: Sirli Taniloo

e-post: sirli.taniloo@etag.ee, tel 731 7347, mob 526 0562

www.etag.ee/nooruurija