Abiks uurimistöö tegemisel

Gümnaasiumis kohustusliku uurimistöö tegemine annab hea võimaluse teha tutvust valdkonnaga, mis Sind huvitab. Võib-olla saab sellest ka Sinu edasiõppimisvalik või seondub sellega Sinu tulevane amet.

Uurimistöö on käsitlus mingist konkreetsest uurimisobjektist või -valdkonnnast, mida töö autor peaks suutma uurida ja analüüsida UUDSE JA HUVITAVA vaatenurga alt. Teaduslikud uurimistööd jagunevad laias laastus uurimusteks (case study) ja ülevaadeteks (review). Esimesel juhul viiakse läbi andmete kogumine (laboris, looduses, ankeetküsitluse teel või muul viisil), teostakse andmete analüüs ning arutletakse, mis tulemustest järeldub. See uurimisviis on kasutusel loodusteadustes, aga ka reaal- ja sotsiaalteadustes.

Teise uurimisviisi puhul antakse kirjanduse põhjal ülevaate mõne olulise küsimuse läbiuuritusest ja järeldustest ning tehakse selle kohta oma üldistus, mille juurde kuuluvad ka autori enda seisukohad. Teine uurimisviis on rohkem kasutusel humanitaar- ja sotsiaalteadustes.
Uurimistööd koostades ei tohi unustada, et see peab olema ka teiste jaoks huvitav ning ARUSAADAVALT JA LOOGILISET kirja pandud.

Loe uurimistöö tegemise kohta lähemalt siit ja vaata kuidas osaleda õpilaste teadustööde riiklikul konkursil.