Abiks uurimistöö tegemisel

Gümnaasiumis kohustusliku uurimistöö tegemine annab hea võimaluse teha tutvust valdkonnaga, mis Sind huvitab. Võib-olla saab sellest ka Sinu edasiõppimisvalik või seondub sellega Sinu tulevane amet.

Uurimistöö on käsitlus mingist konkreetsest uurimisobjektist või -valdkonnnast, mida töö autor peaks suutma uurida ja analüüsida uudse ja huvitava vaatenurga alt ning mis on arusaadavalt ja loogiliselt kirja pandud.

Siit lehelt leiad soovitusi uurimistöö tegemiseks, saad tutvuda võimalike uurimistööde juhendajate ning nende pakutavate uurimistööde teemadega ning leiad infot noore uurija stipendiumi kohta.

Ideede saamiseks soovitame tutvuda ka septembris 2017 Tallinnas toimunud Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (EUCYS 2017) osalenute intervjuudega, kus nad oma uurimistööst räägivad ja selgitavad miks just niisuguse teema kasuks otsustasid. Loe intervjuusid siit.