Tiina Liimets ja astronoomia

Astronoomia - kellele ja miks?

Varajases teismeeas juhtusin ühel augustikuu lõkkeõhtul taevasse vaatama ja nägin seal enda arust “langevat tähte”. Teadjamad kõrvalt seletasid, et tegu ei ole mitte loodusnähtuse, vaid sputnikuga – Maa tehiskaaslasega, mille möödalendu on võimalik maa pealt jälgida. Edasistel taevauurimistel sai selgeks, et sputnikud on taevas üpris sagedased külalised ning nähtud sai lõpuks ka too “langev täht”. Sellest ajast peale on mind öine taevas paelunud, tänu millele sain lahti ka pimeduse kartusest.

Tartu Ülikooli astusin kindla teadmisega, et minust saab astronoom. Esimesed aastad aga olid üpris rasked ning hakkasin kahtlema, kas saan ikka hakkama. Valisingi esialgu mulle lihtsama eriala, kuid peagi selgus, et lihtsuses võib peituda ka igavus ning pöördusin astronoomia juurde tagasi. Kui ikka töö väljakutseid või naudingut tehtu üle ei paku, siis ei ole ka indu selle kallal pusida. See, et minust teoreetikut ei saa, oli kindel. Tähine taevas lummab mind, seega oli loomulik, et minust sai vaatlev astronoom. Tartu Observatooriumis võeti mind lahkesti vastu ning õpetati teleskoopidega vaatlema ning saadud andmeid töötlema ja analüüsima. Praeguseks on mu töö mind viinud Kanaari saartel asuvasse Euroopa Põhjaobservatoorumi, kus olen mitmel aastal erinevate teleskoopidega vaadeldes teadmisi juurde ammutanud.

Viimasel kümnendil on vaatlusliku astronoomia üheks suuremaks saavutuseks eksoplaneetide avastamissageduse plahvatuslik kasv. Veel alles üheksakümnedate aastate keskel võisime vaid oletada, et eksoplaneedid on olemas. Praeguseks (28.10.2011) on kindlalt tuvastatud 695 eksoplaneeti, seda tänu spetsiaalsete vaatlusriistade valmimisele (suuremad ja täpsemad teleskoobid, instrumendid, automaatjaamad). Selles vallas viib meid veel rohkem edasi umbes kahe ja poole aasta eest tööd alustanud orbitaalne vaatlusjaam Kepler, mis on suuteline detekteerima mitte ainult Jupiteri suurusi hiidplaneete vaid ka Maa-sarnaseid, kus võiks leiduda mingisugune elu. Mida võiks veel rohkem ihata, kui teadmist elu olemasolust väljaspool Päikesesüsteemi?!

Viimase 10 aastaga on ehitatud aina suuremaid maapealseid teleskoope: Kanaari saartel asuv Gran Telescopio Canarias ning Lõuna-Aafrikas paiknev SALT (The Southern African Large Telescope). Järgmise paarikümne aastaga on plaanis ehitada Tšiilisse ca 40-meetrine The European Extremely Large Telescope. Kosmoseteleskoopide vallas pannakse palju ootusi 2013. aastal startivale Gaia missioonile, mis võimaldab koostada 3-mõõtmelise mudeli meie kodugalaktikast. Samuti on suureks sammuks edasi 2018. aastaks plaanitud James Webbi kosmoseteleskoop, mille peapeegel on praegu töötavast Hubble kosmoseteleskoobist peaaegu kolm korda suurem. Kõigi nende võimsamate silmadega saame vaadata universumis täpsemalt ja kaugemale.

Mis võimalused on eriala õppinud noorel Eestis või välismaal?

Eestis on võimalus asuda tööle teadlasena Tartu Observatooriumis. Saab teostada nii fotomeetrilisi kui spektroskoopilisi vaatlusi ning neid analüüsida. Teadlase ametiga käsikäes võib käia ka ülikoolis pakutav akadeemiline karjäär.

"Juba tudengieas on võimalik Eestis saadud vaatlusliku astronoomia alaste teadmistega minna õppima vaatlemist suurtel teleskoopidel."

Juba tudengieas on võimalik Eestis saadud vaatlusliku astronoomia alaste teadmistega minna õppima vaatlemist suurtel teleskoopidel. Mitmed rahvusvahelised observatooriumid (näiteks Euroopa Lõunaobservatoorium Tšiilis, Euroopa Põhjaobservatoorium Hispaanias ja teised) pakuvad noortele teadlastele stipendiume õppimiseks, kogemuste saamiseks ja erinevatest teadusasutustest pärit koostööpartnerite leidmiseks. Hiljem võib välismaal tööle asuda järeldoktorina/teadlasena või asuda moodustama Eestis rahvusvahelist töögruppi.

Tulevikku on nii astronoomidel, kes soovivad teleskoopidega töötada, kui ka teoreetikutel, kellele meeldib valemites tuhnida ja tegelikkuse matemaatilisi mudeleid ehitada. Samuti on vaja tehnikuid ja insenere, kes oskaksid teleskoope/vaatlusaparaate ehitada ja töökorras hoida.

Mis tööd astronoomid teevad?

  • Andmete analüüsijad - vaatled, saad andmed ning analüüsid neid erineva tarkvara abil
  • Teoreetiline töö - töötavad andmete analüüsil saadud tulemustega ehk töötavad välja mudeleid
  • Õpetavad nooremaid
  • Populariseerivad teadust

Mis tööd teevad peamiselt vastava eriala inimesed?

Töö on vaatluslik või teoreetiline uurimistöö. Vaatlejad kasutavad teleskoopidega saadud andmeid, töötlevad ning analüüsivad neid andmeid mitmesuguse tarkvara abil. Teoreetikud töötavad välja mudeleid, et vaatlustest saadud tulemusi tõlgendada.

Samuti käib astronoomi ametiga kaasas nooremate õpetamine/juhendamine ning teaduse populariseerimine kõikvõimalikul viisil.

 

Avaldatud: 19.09.2017