Keemik Eve Toomsalu

Tartu Ülikooli Keemia Instituudi doktorant ja keemik Eve Toomsalu teab, et keemia on tihedalt seotud kõikide teiste valdkondadega. Keemiat on vaja osata, et mõista inimkehas toimuvaid protsesse, töötada välja ravimeid, aidata kaasa keskkonnareostuste vähendamisele ja nii edasi.

Kelleks sa lapsena saada tahtsid?

Mõtteid ja soove oli igasuguseid, aga pikemalt oli soov (looma)arstiks saada.

Kuidas sattusid teadusesse?

Erialalt olen keemik ja teadusesse jõudmine on olnud asjade loomulik areng. Pärast bakalaureusekraadi saamist soovisin magistratuuri minna ja pärast seda tundus loogiline ka doktorantuuri astuda ja oma senist uurimust jätkata. Kindlasti annab oma erialal veel palju edasi areneda ja aina rohkem teadmisi koguda.

Miks soovitad noortel just see eriala endale valida?

Keemia on kõikjal meie ümber ja paljudele ümbritsevatele probleemidele on võimalik keemia abil vastuseid leida. Keemia oskab alati üllatada.

Kuidas on sinu eriala seotud teiste valdkondadega?

Kindlasti arstiteadusega. Mõistmaks inimkehas toimuvaid protsesse tuleb ka keemiat osata. Samuti igasuguste ravimite väljatöötamine on keemiaga otseselt seotud. Ka bioloogia ja keskkonnateadused põhinevad suures osas keemial. Kui on toimunud näiteks mõni keskkonnareostus, peab olema teadlik, millise reostusega on tegu ja kuidas seda kõrvaldada on võimalik. Appi tuleb keemia. Toiduainetetööstus on suuresti keemiaga seotud. Kuidas toiduained paremini säiliksid, milliseid vitamiine üks või teine asi sisaldab jne. Nagu me näeme, siis keemia on kõikjal ja seotud väga paljude erinevate teadusharudega.

Mida pead seni oma kõige suuremaks saavutuseks?

Olles alles teaduses üsna noor tegija, siis loodan, et suuremad saavutused ootavad mind veel ees. Rahul olen aga sellega, et aastatepikkune suur töö sai publitseeritud mainekas ajakirjas.

Milline teadussaavutus maailmas on sinu meelest kõige olulisem?

Ühte kindlat on väga raske välja tuua, sest paljud saavutused on omavahel seotud. Kindlasti on igasuguste ravimite väljatöötamine inimeste eksisteerima jäämise seisukohalt olnud väga oluline. Samas ei oleks nende väljatöötamine võimalik ilma erinevate analüüsimeetoditeta. Üks ei ole võimalik ilma teiseta.

Millisele teaduslikule probleemile sooviksid kõige rohkem lahenduse leida?

Inimkonna jaoks on hetkel suurimaks probleemiks energeetika küsimused. Samuti on inimeste jaoks väga suureks probleemiks vähkkasvajad, nende ravi tõhustamine ja vastavate ravimite väljatöötamine. Mulle väga meeldiks kui need küsimused lähiajal lahenduse leiaksid.

Millised on sinu eriala juures kõige suuremad väljakutsed ja millised tegevused pakuvad suurimat rahulolu?

Väljakutseteks on kindlasti igasugused takistused, mis teele satuvad. Neile lahenduste otsimine, aga on väga põnev ja kaasahaarav. Vastuste otsimise käigus tekivad uued mõtted ja ideed, mida veel edasi annab arendada.
Kuna mulle meeldib ka üliõpilasi õpetada, siis kindlasti pakub rahulolu see, kui nad saavad õpetatavast aru ja jagavad sarnast entusiasmi keemiast. Jagatud rõõm on ikka suurem rõõm.

Millega sulle meeldib veel tegeleda väljaspool oma eriala?

Väljaspool eriala meeldib tegeleda käsitööga, mängida sulgpalli ja pildistada loodust ning inimesi. Väga oluline on minu jaoks perekonna ja sõpradega ajaveetmine.