Häkkerikoda MTÜ

USB seadme ja õppematerjalide arendamine ning loomine turvalisuse ja riistvara programmeerimise õpetamiseks (2018)
Käesoleva projekti eesmärk on arendada ja valmistada 500 programmeeritavat USB seadet, mille eeldatav maksumus jääks alla 5 EUR/tk. Täiendavalt luuakse 8 tunni mahus iseseisvalt läbitav mini-MOOC (väikesemahuline interneti vahendusel piiramatule arvule osavõtjatele kättesaadav e-kursus), mille läbimisel õpivad osalejad riistvara programmeerimist ja USB seadmetega seotud turvariske.