Eesti Noorsootöö Keskus

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK):

  • seirab noorsootöö, sh huvihariduse, olukorda;
  • toetab noorsootöö (seal hulgas huvihariduse) korraldamist kohalikul tasandil läbi kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevuste;
  • on tugisüsteem omavalitsustele huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse täiendava toetuse kasutamisel, et toetada huvihariduse ja huvitegevuse mitmekesistamist ja kättesaadavuse suurendamist läbi kitsaskohtade analüüsimise ja tegevuste planeerimise;
  • pakub tuge huvialavaldkondade esindusühingutele valdkonna kvaliteedi arendamiseks ja valdkonnasisese koostöö arendamiseks suunatud toetuse taotlemisel ja kasutamisel;
  • toetab rahaliselt huvihariduse edendamist huvikoolidele suunatud konkurssi „Varaait“raames, mida rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu eraldatud vahenditest.

 

Lisainfo: www.entk.ee