Eliis Grigor: uurimistöö tegemine on andnud tohutult inspiratsiooni, julgust ja enesekindlust

Eliis Grigor võitis enda uurimistööga “Ebatraditsioonilise pärmi Blastobotrys adeninivorans maltaasi AG2 aktiivsuse määramine ja biokeemiliste omaduste kirjeldamine” 2021. aasta Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastmes I preemia. Riikliku konkursi võiduga kaasnes ka võimalus esindada Eestit Euroopa Liidu noorteadlaste konkursil EUCYS, kus Eliisi tööd tunnustati eriauhinnaga, mille raames saab ta osaleda rahvusvahelisel teadusnäitusel “Expo-sciences Luxembourg”. 

Ebatraditsiooniline pärm Blastobotrys adeninovorans

Kuidas jõudis Eliis aga rahvusvahelise eduni? See on küsimus, millele on ta pidanud vastama juba kümneid kordi, nende hulgas ka EUCYSe žüriiliikmetele. Eliis uuris enda töö raames üht vana ja võrdlemisi vähe uuritud pärmi nimega Blastobotrys adeninovorans. Uurimistöö juhendamisel aitasid teda bioloogiaõpetaja Saima Kaarma ja Tartu Ülikooli mikrobioloogia kaasprofessor Triinu Visnapuu. Uurimistöö fookuses oli ebatraditsiooniline pärm Blastobotrys adeninovorans, kuna sellel on mitmeid kasulikke omadusi, mis võiksid leida rakendust erinevates tööstusvaldkondades. Eliis tahtis teaduse ja laboritööga juba pikalt tegeleda, kuid konkreetsem huvi biokeemia vastu tekkis gümnaasiumis. Edukuse üks olulisi komponente on Eliisi sõnul tema soov teadmisi omandada ka väljastpoolt koolitunde, samuti julge suhtlemine ning konkreetne tahe midagi teistsugust ja olulist teha. 

Täpsemalt uuris õpilasteadlane pärmi ensüümi ehk valgulist molekuli, mis reguleerib teatud reaktsioone ja selle omadusi. Selle tuginedes saab kindlaks teha ensüümi täpsemad rakendused, mis võivad tööstusettevõtetele osutuda äärmiselt kasulikuks. Lisaks sellele on teadustööl oluline väljund tulevikus teadlastele, kes hakkavad uurima teisi väheuuritud pärme või nende ensüüme. Uurimistöö tulemused on silmapaistvad lisaks ka põhjusel, et varasemalt pole sarnast ensüümi kirjeldatud ning sellel on omadusi, mida varasemalt ei teatud. Näiteks saaks selle ensüümi abil sünteesida probiootilisi süsivesikuid, mille tootmine on hetkel keeruline. 

Väärtuslikud oskused teaduslaborist

Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodusklassis õppimine andis Eliisile väga head teadmised keemias, kuid sellest hoolimata ei olnud tal enne uurimistöö tegemist praktilist teadustöö tegemise kogemust. Unistus seda teha oli tal aga pikalt. “Olen väga tänulik uurimistöö tegemise võimalusest. See on andnud palju mõtlemisainet tuleviku osas ning määrab siiani minu valikuid ülikooliõpingutel,” selgitas Eliis. “Laboritöö pani mul silma särama, kui nägin, kuidas minu poolt läbi viidud katse tulemused näitasid ensüümi aktiivsuse muutumist. Kogu biokeemia maailm muutus palju reaalsemaks just tänu laboritööle, sest üks asi on seda kõike õpikust lugeda või videotest vaadata, hoopis teine asi on aga seda kõike oma käega teha,” lisas ta. 

Eliisi kogemus näitab, et laboritöö pole mitte esisuuretähega, vaid läbivate suurte tähtedega täpsustöö. “See on uskumatu, kui palju peab asju meeles pidama, jälgima, üles kirjutama ja tähele panema. Väiksemgi tähelepanu hajumine tähendab seda, et pead poole päeva töö uuesti tegema,” selgitab ta. 

Eesti esindamine rahvusvahelisel konkursil 

Eliisi valmistumine Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi EUCYSe jaoks algas suvekuudel. Selleks aga palju aega ei olnud, mistõttu pidi konkursiga tegelema klassireisil ajal. Katsumuseks osutus esitatavate failide võrdlemisi suur hulk, mille hulgas olid nii ingliskeelsed kirjalikud kokkuvõtted, poster ja kolm videot. Kogu protsessi jooksul olid suureks abiks juhendaja Triinu Visnapuu ja Eesti Teadusagentuuri koordinaator Signe Toomla. Lisaks lähedased ja samuti konkursil osalenud klassivend Jaak Pärtel.

Eliis on uhke, et sai olla üks viiest õpilasteadlasest, kes sai Eestit rahvusvahelisel konkursil esindada. “Ääretult tore oli rääkida konkursi žüriiga, kes päriselt mõistavad sinu teadustööd. Nende küsimused panid sügavamalt mõtlema oma teadustöö, selle potentsiaali ja kogemuste üle,” selgitas Eliis. Kõik žürii liikmed olid alati naerusuised ja nendega vesteldes oli tunne justkui oleks ta ise juba teadlane mitte äsja gümnaasiumi lõpetanud noor. Mõningad probleeme tekkis küll aga ürituse ajakava nihkumisega, mille kohta oli infot raske saada.

Mis tunne on aga saada tunnustus suurelt rahvusvaheliselt konkursilt? “Mulle pole veel siiani kohale jõudnud, et üldse võistlusel osalesin. Sellepärast olekski tahtnud teiste võistlejatega ja žüriiliikmetega füüsilisel kujul kohtuda,” kirjeldas Ellis. Eriauhinna võit tuli neiule väga suure üllatusena, sest võistlus oli konkurentsitihe - seetõttu oli ta enda jaoks palju võitnud juba ainuüksi konkursil osalemisega. “Nüüd on taas väike ootusärevus, mis minu eriauhinnaga täpsemalt kaasneb -  tean ainult seda, et mul on võimalus minna Luksemburgi teadusmessile,” lisas ta. 

Kogu teekond on andnud Eliisile andnud tohutult palju inspiratsiooni, julgust ja enesekindlust. See on teda motiveerinud tegema täiesti oma asja ja käima oma teed isegi siis, kui inimesed tema ümber seda ei mõista: “tahaksin kindlasti teadusmaailmas edasi tegutseda, aga vaatan, mida toovad mulle edaspidised ülikooliaastad, Luksemburgi teadusmess ja tulevased uurimistööd Blastobotrys adeninivorans pärmi ja tema ensüümiga.”

  • Vaata ka Eliisi EUCYSe konkursi jaoks valminud uurimistöö tutvustusvideot:

 

Autor: Mare Vahtre
Avaldatud: 05.10.2021