Praktika

Praktika info
Praktika annab õpilasele võimaluse tutvuda huvipakkuva ametiga.

Praktika on õppevorm, mille raames õpilased rakendavad peale õppeaine läbimist omandatud teadmisi ja oskusi tegelikus töökeskkonnas.

Praktika eesmärk on tutvuda huvipakkuva ametiga, kinnistada teoreetilisi teadmisi praktilise tegevuse käigus, näha lähedalt tööprotsessi ning harjutada võimalust mööda ka iseseisva töö oskusi. Praktika korraldamisel määratakse kindlaks õpieesmärgid ja juhendajana löövad kaasa nii kooliõpetajad kui ka praktikakoha töötajad. Õpilased saavad praktikal olles arendada sotsiaalseid oskusi ja omandada uusi teadmisi, tänu millele avardub nende maailmapilt. Saadud kogemus aitab neil valida tulevast eriala ja on edasises tööelus toeks otsuste langetamisel.

Õpilased saavad praktikal olles arendada sotsiaalseid oskusi ja omandada uusi teadmisi.

Põhikoolis ja gümnaasiumis on praktika vähelevinud õppevorm. Üldhariduskoolide õpilasi võtavad praktikale üldjuhul kohalikud ettevõtted, vabaühendused ning kutse- ja kõrgkoolid. Näiteks Kadrina Keskkoolis, kus on pikka aega arendatud reaaltehnilist õppesuunda ja korraldatud praktilise suunitlusega valikkursusi, on koostöös Rakvere Ametikooli ja kohalike ettevõtetega võimalik omandada CNC-pingi operaatori kutse. Selle saamiseks tuleb õpilastel teooriatundidele lisaks olla 190 tundi praktikal.

Paljud Eesti koolid on oma õppekavasse lisanud kogukonnapraktika õppevormi, kus õpilased on näiteks ühiskonnaõpetuse või karjääri- ja ettevõtlusõppe ainetundide raames lühiajalisel praktikal vabaühenduste juures. Kogukonnapraktika programmi koordineeritakse üle-eestiliselt ning tegevusi veab Vabaühenduste Liit.