Kodanikuteaduse projekt

Kodanikuteaduse projekti info
Kodanikuteadus.

Kodanikuteadus (nimetatakse ka harrastusteaduseks, hobiteaduseks, huviteaduseks, rahvateaduseks; ingl citizen science) on inimeste vabatahtlik panus teadusesse, mis saab teoks enamasti vaatluste tegemise, andmete kogumise ja andmestiku andmebaasidesse edastamise kaudu. Kodanikuteaduse projekte korraldatakse paljudes teadussuundades ning harrastusteadlaste kogutud andmeid rakendatakse näiteks rahvakultuuri, astronoomia, meditsiini, ilmastikuteaduse, keskkonna- ja elurikkuse teemade uurimisel.

Neis projektides osalemine julgustab noori saama aktiivseks kodanikus ja innustab neid probleemide lahendamisele kaasa aitama. Oma panuse saab anda teaduslikult kavandatud tegevustes kaasa lüües: osaleda teadustöös, muuta teadusuuringute abil paremaks kodukoha keskkonda, jagada sellega seotud tulemusi sotsiaalmeedia või projektide veebilehtede vahendusel ning mõjutada seeläbi kohalikke ja riiklikke otsustajaid ühiskonna jaoks tähtsate otsuste langetamisel. Veel annab osalus võimaluse teaduslikke meetodeid kasutades koguda ja analüüsida erineva sisuga andmeid.

Kodanikuteaduse projektides kaasa tegemisest saavad kasu ka õpetajad.

Kodanikuteaduse projektides kaasa tegemisest saavad kasu ka õpetajad. Projektiga liitudes on võimalik mitmekesistada õppetegevusi, jagada uurimisteemaga seotud metoodilisi materjale, leida sõpruskoole, osaleda koolitustel ja konverentsidel. Igapäevasele õppetööle lisaks saavad noored tegeleda kodanikuteadusega, osaleda rahvusvahelistes õppelaagrites ja panna oma teadmisi proovile temaatilistel konkurssidel või e-viktoriinides.

Iseseisvalt või koos õpetajatega saab kaasa lüüa järgmistes huvitavates keskkonna- ja elurikkuse teemalistes algatustes:

  • Tartu Ülikooli teadlaste ja Eestimaa Looduse Fondi algatatud nurmenukuvaatlus „Eesti otsib nurmenukke.

Tuntumad põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele mõeldud kodanikuteaduse projektid on „Tere, kevad!, UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt ning ülemaailmne keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm GLOBE.

Samuti on Eesti koolinoored oodatud osalema Keskkonnaagentuuri algatatud üle-euroopalises õhukvaliteedi teemalises kodanikuteaduse projektis, kus Euroopa riikide õpilased mõõdavad koolide ümbruses NO2 sisaldust õhus. Projektiga tõhustatakse keskkonnateadlikkust ning juhitakse õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja kohalike ametnike tähelepanu kooli ümbruse õhukvaliteedile ning seda mõjutavatele teguritele.

Tutvu ka Euroopa Harrastusteaduse Assotsiatsiooni (European Citizen Science Association) harrastusteaduse kümne põhimõttega.