SA Archimedese noorteagentuur

SA Archimedese noorteagentuur on struktuuriüksus, mis tegeleb alates 1997. aastast noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteagentuuri visioon on “Iga noor hoolib iseendast ja maailmast” ja seda silmas pidades viiakse ellu mitmeid programme ja tegevusi:

Erasmus+: Euroopa Noored

Euroopa Solidaarsuskorpus
Noortekohtumised
Hooliv klass
Noorsootöötajate koolituste arendamine 2015–2020
SALTO Osaluse ja Informatsiooni Kompetentsikeskus
Rahvusvaheline noorteinfo Eurodesk
Noored inimõiguste eest
 

Täiendkoolitused: