Noorteagentuur SA Archimedes

SA Archimedese noorteagentuur on struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamise ning rahvusvahelise koostöö edendamisega – seda kõike juba alates 1997. aastast! Noorteagentuuri visioon on “Iga noor hoolib iseendast ja maailmast” ja seda silmas pidades viime ellu mitmeid programme:

Erasmus+: Euroopa Noored

Euroopa Solidaarsuskorpus
Noortekohtumised
Hooliv klass
Noorsootöötajate koolituste arendamine 2015–2020
SALTO Osaluse ja Informatsiooni Kompetentsikeskus
Rahvusvaheline noorteinfo Eurodesk
Noored inimõiguste eest
 

Täiendkoolitused: