Noore uurija stipendium

Noore uurija stipendiumi eesmärk on pakkuda teadushuvilistele õpilastele uuri¬mistöö tegemiseks koostöövõimalust teadlasega. Stipendiumikonkurss toimub kord aastas. Noore uurija stipendiumile on oodatud kandideerima 8.–11. klassis õppivad teadushuvilised noored. Osaleda saab kas üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga. Konkursil osalemiseks peab õpilane ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna ja selle valikut põhjendama. Valdkonna valimisel ei ole piiranguid. Konkursiga väljavalitud õpilased viime kokku sobivast valdkonnast teadlasest juhendajaga

Stipendium katab:

  • vajalikud sõidukulud juhendajaga kohtumiseks;
  • uurimistööks vajaliku materjalikulu;
  • juhendajatasu.

Uurimistöö täpse teema ja ajagraafiku lepib õpilane kokku koostöös juhendajaga. Töö peab valmima aasta jooksul.

Rahalist tuge oleme noortele uurijatele pakkunud alates 2011. aastast. Selle aja jooksul on stipendiumi toel valminud üle 40 põneva töö, alates põhjaliku eestikeelse juhendi koostamisest kiirtejälitusmeetodi ja footonkaardistamise kasutamise kohta arvutigraafika rakenduste loomisel kuni valguse ja temperatuuri mõju uurimiseni kirsipuude juurdumisele. Valminud uurimistööd on edukalt kaitstud koolis, nendega on õpilased osalenud ka õpilaste teadustööde riiklikul konkursil ja pälvinud mitmeid auhindu.

Lisainfo: Sirli Taniloo
e-post: sirli.taniloo@etag.ee, tel 731 7347, mob 526 0562
www.etag.ee/nooruurija