Õpilaste riikliku konkursi II voor

kampaania

Vaata 1. aprillil kell 9:00-15:30 aset leidnud õpilaste teadustööde konkursi parimate tööde esitluste ülekandeid ning saa teada, mida huvitavat noored sel aastal välja uurisid. Uurimistöö esitluse vaatamiseks KLIKI TÖÖ PEALKIRJAL!

Õpilaste ettekanded kell 09:00

NIMI kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Matilda Mägi Miina Härma Gümnaasium (9. klass) "Uurimistöö ja küsitlus õnnelikkuse kohta" Terje Hallik
Helo Laatspera Hugo Treffneri Gümnaasium (12.klass) "Tsitaatsõnad ja võõrkeelsed väljendid ajakirjades Looming, Vikerkaar ja Värske Rõhk avaldatud uuemas eesti luules" Age Salo

Elisabeth Dubova, Laura Movits

Tartu Tamme Gümnaasium (12.klass)

"D-vitamiini ja selle analoogi mõju närvirakkude jätkete kasvule ja elulemusele rakukultuuris" Külli Jaako, Margit Kull
Roberta Claire Marie Bühler Tallinna Prantsuse Lütseum (12.klass) "Sotsiaalsete ja emotsionaalsete pädevuste arendamine I ja II kooliastmes ning HEV kutseõppijatele suunatud õppematerjalide rakendamise võimalused" Liis Reier
Jaak Pärtel Hugo Treffneri Gümnaasium (12.klass) "Tehisintellekti võimekus Eesti taimede määramisel" Saima Kaarna

Õpilaste ettekanded kell 09:30

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Ingrid Hints Tallinna Reaalkool (8.klass) "Koodikopeerimine Messengeri vestlustes 12-15aastaste näitel" Reet Varik
Elisabeth Rebase Hugo Treffneri Gümnaasium (12.klass) "Tartu rattaringluse kajastamine ajalehes Tartu Postimees" Monika Piirimäe
Mia Keres Ülenurme Gümnaasium (8.klass) "Eestis kasvatatavate kartulisortide toortumenemine, sõltuvus viljelusviisist ning väetamisest" Indrek Keres, Peep Reimer
Britta Truu Saaremaa Ühisgümnaasium (7.klass) "Lemmikloomad Saaremaa Ühisgümnaasiumi 1.-9. klassi õpilaste kodudes aastatel 1996 ja 2021" Inge Vahter
Kaja Asi Tartu Jaan Poska Gümnaasium (12.klass) "Tartu reoveepuhasti väljavoolu mikroobide antibiootikumitundlikkus" Signe Viggor, Lauri Mällo

Õpilaste ettekanded kell 10:00

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Elery Aas Audru Kool (9.klass) "Eesti sisuloojate ingliskeelsete väljendite kasutamine videoblogides" Pille Raudla-Loode
Emma Kutman Gustav Adolfi Gümnaasium (12.klass) "2019. aasta esimeses pooles ajalehes Sirp ilmunud klassikalise muusika kontsertide arvustuste analüüs" Katre Lambot
Rhea Kõivutalu Tallinna Reaalkool (12.klass) "Karvase mammuti levik ajas ja tema elukeskkonna määramine" Piret Karu, Siim Veski, Leeli Amon, Lembi Lõugas
Martin Rahe Tallinna Reaalkool (12.klass) "Pärmiraku inhibiitorvalgu Sic1 fosforüülimise ja lagundamise modelleerimine" Oleg Košik, Kersti Veskimets
Andres Alumets Pärnu Koidula Gümnaasium (12.klass) "Elektrimootoriga droonidega pakiveoteenus maailmas ja selle efektiivsemaks muutmise võimalus Pärnu linna näitel" Elmu Mägi, Martin Jõesaar

Õpilaste ettekanded kell 10:30

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Maria Helene Tomberg Gustav Adolfi Gümnaasium (12.klass) "Indrek Hargla ajaloolises kriminaalromaanis "Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus“ kujutatud Tallinna vanalinna ja linnasarase ajalooline tõepärasus" Anu Kell
August Marius Kukk Tallinna Reaalkool (11.klass) "Muutused Eesti poliitilisel maastikul (Tallinna omavalitsuse näitel) seoses kohalikul tasandil 16-aastastele valimisõiguse andmisega" Madis Somelar
Ingel-Ethel Kanistik Tallinna Inglise Kolledž (9.klass) "Probiootiliste laktobatsillide mõju Helicobacyer Pylori poolt põhjustatud põletikuvastusele" Pirjo Spuul, Tiina Mägi
Anett Arula Risti Põhikool (8.klass) "Loomaaialoomade elukeskkonna rikastamine lõhnade abil Tallinna Loomaaia amuuri leopardi (Panthera pardus orientalis) näitel" Alvar Saarniit, Karmel Ritson, Kristiina Taits
Lisanne-Liis Kaiva Toila Gümnaasium (12.klass) "Riigieksamite tulemuste ennustusvõimalused ja seosed erinevate õppeainetega" Avar Pentel

Õpilaste ettekanded kell 11:00

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Hanna-Liisa Põlluäär Tallinna Prantsuse Lütseum (12.klass) "Koduloolised õppemängud Tallinna Lotte Lasteaia lastele" Karin Lippus
Karet-Anette Härm Aravete Keskkool (12.klass) "Aravete Keskkooli ja Albu Põhikooli kolmanda kooliastme õpilaste konfliktikäitumine" Anni Tamm, Anu Lassi
Liisa Leit Pärnu Koidula Gümnaasium (12.klass) "Raamat “Eestis elavad kärplased”" Pille Nurk
Eliis Grigor Hugo Treffneri Gümnaasium (12.klass) "Ebatraditsioonilise pärmi Blastobotrys adeninivorans maltaasi AG2 aktiivsuse määramine ja biokeemiliste omaduste kirjeldamine" Saima Kaarna, Triinu Visnapuu
Kevin Lindlaan Antsla Gümnaasium (12.klass) "Robotite lõimimine gümnaasiumi matemaatika ülesannetega" Merle Tuulas, Eve Kubi, Urmas Soonvald

Õpilaste ettekanded kell 11:30

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Rihard Laisaar Kadrina Keskkool (12.klass) "Läsna teater - kogukonna ühendaja" Liivi Heinla
Els Aleksandra Vaks Tallinna Reaalkool (11.klass) "Kakskeelsete õpilaste emotsioonide sõnaline väljendamine Eesti gümnaasiumites IB-õppekava järgi õppijate" Kati Tammik, Virve-Anneli Vihman
Artur Raik Tallinna Prantsuse Lütseum (12.klass) "Lindude värvieelistused pesakasti valikul" Thea Perm, Sirje Tekko
Liisa Nugis Tallinna Reaalkool (12.klass) "Loote üsasisesed vereülekanded Ida–Tallinna Keskhaiglas aastatel 2007–2018 ja laste edasised terviseprobleemid" Marika Tammaru, Tiina Talvi
Talis Timmi Hugo Treffneri Gümnaasium (12.klass) "Navi koolijuht ja seltskonnategelane Kristjan Torop" Aare Ristikivi

Õpilaste ettekanded kell 13:00

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Kertu Birgit Anton Tallinna Reaalkool (12.klass) "Tüdrukute IT-alane enesekindlus ja pädevus ning nende seos IT-huviringides osalemisega Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli näitel" Hanna Britt Soots, Pille Pruulmann-Vengerfeld
Arabella Antons Tartu Mart Reiniku Kool (9.klass) "Küllalt naiste rikkumisest võistlusspordiga“ ehk EESTI NAISTE SPORT 1920-1940" Karolina Antons
Hanna-Triinu Järvine Tallinna Reaalkool (12.klass) "Seente operatsionaalsete taksonoomiliste ühikute määramine Korgõmäe söllist vana DNA meetodil ja nende sõltuvus ajast, inimmõjust ja kliimanäitajatest" Hendrik Meister, Siim Veski, Veljo Kisand
Andre Otti Tallinna Reaalkool (12.klass) "Ristatisideme rekonstruktsioon ja selle kaugtulem Tartu Ülikooli Kliinikumis aastatel 2014–2019" Marika Tammaru, Tiina Talvi, Mihkel Luik, Leho Rips
Kristjan Saal Tallinna Inglise Kolledž (9.klass) "Millistel igapäevaselt kasutatavatel pindadel on kõige enam baktereid?" Aune Nigol, Merilin Rosenberg, Angela Ivask

Õpilaste ettekanded kell 13:30

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Mia Marta Ruus Tallinna Prantsuse Lütseum (12.klass) "Seitsme Kuusalu kihelkonnast pärit regilaulu noodistamine ja esituste kirjeldamine salvestiste põhjal" Anneli Oidsalu
Wendy Priks Tallinna Saksa Gümnaasium (12.klass) "Vampiiriteema Bram Stokeri romaanis "Dracula", Anne Rice'i romaanis "INtervjuu vampiiriga", Stephenie Meyeri romaanis "Videvik" ja Mati Undi romaanis "Doonori meelespea"" Astrid Rätsep
Eliise Kesküla Nõo Reaalgümnaasium (11.klass) "Elupaigaspetsiifilise liigi leidumise tõenäosus statistiliselt sobivates elupaikades rohelise hiidkupra (Buxbaumia viridis) näitel" Epp Vinne
Hannah Mikenberg Tallinna Tehnikagümnaasium (12.klass) "Soome lahe raua-mangaani konkretsioonide koostis ja tähtsus" Atko Heinsalu, Pilvi Tauer
Christina Kiik Tallinna Inglise Kolledž (12.klass) "Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine Eestis müüdavates viinamarjades QuEChERS multimeetodiga ja võrdlus põllumajandusuuringute keskuse seirega"

Merike Toome, Tiina Mägi

Õpilaste ettekanded kell 14:00

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Riho Männik Ruila Põhikool (9.klass) "Hobiarheoloogilised leiud Ruila piirkonnast." Ingrid Kitt
Helmi Helena Lindström Tartu Jaan Poska Gümnaasium (12.klass) "Hispaania gripi kajastamine eesti ajalehtedes 1918.–1920. aastal" Heli Leek
Torm Vatsfeld Saaremaa Ühisgümnaasium (12.klass) "Euroopa naaritsa (Mustela lutreola) taasasustamise võimalikkusest Saaremaal" Inge Vahter, Martin Silts
Linda Kuusik Gustav Adolfi Gümnaasium (12.klass) "Kliimamuutused Rootsis viimase 10 000 aasta jooksul" Anneli Poska, Katri Mirski
Linda Koreinik Võru Gümnaasium (12.klass) "Eesti vaktsiinivastatse argumentatsioon Facebooki grupis "Ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimed" Kadri Treial, Kadri Koreinik

Õpilaste ettekanded kell 14:30

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Mihkel Ots Hugo Treffneri Gümnaasium (12.klass) "José María Merino seiklusjutu "Las lágrimas del sol" eestindamine" Monika Piirimäe, Kaija Viitpoom, David Eduardo Torres Álvarez
Mia Kukk Vanalinna Hariduskolleegium (8.klass) "Teismeliste tundesõnavara eriolukorda kirjeldades õpilaskirjandite näitel" Krista Nõmmik
Emil Kotta Viimsi Gümnaasium (12.klass) "Tark Läänemere planeerimine ehk kuidas ära kasutada olemasolevat teaduspotentsiaali loodushoidlike lahenduste leidmisel" Jonne Kotta, Ivi Rammul
Raffael Somelar Tartu Tamme Gümnaasium (12.klass) "Temperatuuri tõusu ja mehaanilise vigastuse mõju lenduvühendite emissioonile käharas lehtkapsas (Brassica oleracea var. sabellica)" Urmas Tokko, Kaia Kask
Kaisi Pillart Tallinna 32. Keskkool (11.klass) "Keiser Baburi elust inspireeritud koomiks” Ulla Herkel, Anu Mõttus

Õpilaste ettekanded kell 15:00

nimi kool töö pealkiri (link ülekandele) juhendaja
Mirjam Ojamaa Tallinna Prantsuse Lütseum (12.klass) "Lahkdiagnoosid Ida-Tallinna Keskhaiglas 2018. aasta" Marika Tammaru, Sirje Tekko
Kaspar Sõukand Hugo Treffneri Gümnaasium (12.klass) "Arkadio ja Anita Laigo elu ja looming" Priidu Beier
Henri Pihelgas Tallinna Mustamäe Gümnaasium (12.klass) "Turba kasutamine keskkonnareostuse likvideerimiseks veekogudelt" Heli Stroom, Mall Orru
Sigrit Umerov Kadrina Keskkool (12.klass) "Kadrina Keskkooli õpilaste teadlikkus vaktsineerimisest ja vaktsiinide tähtsusest" Siret Pung
Severin Bratus Tallinna Reaalkool (12.klass) "Soostereotüübid eestikeelsetes sõnavektorites" Hanna Britt Soots

 

Julged olla uudishimulik? Leia vastuseid eelmise aasta õpilaste tadustöödest ning võida vingeid auhindu. Vaata lähemalt: miks.ee

 

kampaania