Inseneeria populariseerijate andmebaasiga liitumine

inseneeria

Inseneeria populariseerijate andmebaas annab hea võimaluse tuua välja asutuse tegemised, mis on suunatud noortele ja on ühel või teisel viisil seatud inseneeria valdkonda populariseerivate tegevustega. Andmebaasi kasutavad peaasjalikult õpetajad, huviringide juhendajad ja teaduse populariseerijad, kuna vajaminev info on mugavalt ja lihtsasti kasutataval kujul ühes kohas.

Miks liituda andmebaasiga?

 

Andmebaasiga liitumiseks või enda tegemiste kajastamiseks kirjuta sellest meile aadressil kadri.martin@etag.ee!