Eesti Teadushuvihariduse Liit

Eesti Teadushuvihariduse Liit koondab valdkonna tegijaid ja tutvustab võimalusi, kuidas alustada ning võimendada loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia alast tegevust. Tegevussuunad:

  • aitame leida ja koolitada juhendajaid;
  • toetame nõu ja jõuga uusi huviringe;
  • teeme teavitustegevusi õpilaste seas;
  • huviringide andmebaasist www.huviring.ee leiate ja saate jagada infot teadushuviringide kohta üle Eesti.

 

Võta ühendust ja tule liikmeks, sest koos jõuame rohkem: info@teadushuvi.ee

Lisainfo:  www.teadushuvi.ee