Eesti Rahvusringhääling

  • Puust ja punaseks" raadio 2-s ( 2017, 2018, 2019)
    Teadussaade „Puust ja punaseks“ Raadio 2 programmis, eetrisagedusega 1 korda nädalas, eesmärgiks teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine.

    2019 oleme teinud muudatuse. Varasemalt oleme edastanud „Puust ja punaseks“ sarja 40-minutilise saate formaadis kord nädalas. Kuna järjest rohkem kuulatakse meie saateid järele internetis, eelmisel aastal juba üle 4 miljoni korra, ja meie kogemusel lühivormide populaarsus järjest kasvab, soovime uuest hooajast muuta formaati ning jagada senine saade neljaks 10-minutiliseks rubriigiks. „Puust ja punaseks“ rubriike plaanime edastada päevases vööndis neli korda nädalas ning sel viisil jõuda veelgi laiema audiotoorumini.

     

  • Saatesarja koduleht:  https://r2.err.ee/puustjapunaseks
    Kõik "Puust ja punaseks" saated on tasuta järelekuulatavad Rahvusringhäälingu arhiivis: http://arhiiv.err.ee/