Hea praktika näide

Pärnu Ülejõe Põhikooli töövarjunädal

Töövarjutamise sihtrühm: 8. klassid, kokku 70 õpilast.

Töövarjutamise kestus: ettevalmistuseks kulus kaks kuud; sellele järgnes viiepäevane töövarjunädal, mille raames õpilased osalesid neljal töövarjupäeval ja ühel reflektsioonipäeval.

Koostööpartnerid: kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid.

Töövarjutamise sisu: kool soovis anda õpilastele põhjalikumat töövarjutamise kogemust, mis avaks just neid huvitava ameti sisu, mitte ei piirduks vaid ettevõtte või organisatsiooni tutvustamisega. Iga klassiga toimus enne töövarjutamist kolm karjääriteemalist tundi:

  • esimeses tunnis õpiti tundma iseennast, et leida huvitav ametikoht, mida õpilane soovib varjutada, ning otsiti ameti kohta infot;
  • teises tunnis võeti ühendust varjutatava töötaja või organisatsiooniga, kirjutati ametlik kiri ning sõlmiti kokkulepe;
  • kolmandas tunnis täideti varjutamispäevikut, arutleti, kuidas käituda jälgitavas töökohas ning endast hea mulje jätta.

Kõiki tegevusi saatsid lihtsad karjääriteemalised harjutused.

Koostööpartneritega koostöö alustamine ja arendamine: töövarjupäevadel osalemiseks võtsid õpilased kooli juhendamisel ühendust neid huvitavate ettevõtete ja organisatsioonidega.

Kooli ülesanded töövarjutamise korraldamisel: peamine ülesanne oli õpilaste ettevalmistamine. Ettevõtmise juhil tuli hoolt kanda ka selle eest, et kõik õpilased leiaksid endale sobiva töövarjutamise koha. Vajaduse korral aidati kohta või ametit valida, kontakti luua ja pakkuda ametlikku teavitust, et selline ettevõtmine aset leiab.

Koolivälise partneri ülesanded töövarjutamisel: koolivälise juhendaja peamine roll oli tutvustada õpilasele oma ettevõtet või organisatsiooni ja sealseid ametikohti ning rääkida põhjalikumalt enda ametist ning vastata õpilaste küsimustele. Olenevalt töökohast ja võimalustest said mõned õpilased tööd praktiliselt kaasa teha, teised jäid vaid vaatlejateks. Juhendajad täitsid ka lühikese tagasiside küsimustiku oma töövarju kohta, mis andis aimu nende hakkamasaamisest ning ühtlasi kinnitas, et õpilane tõesti sooritas töövarjutamise. Ettevõtete ja organisatsioonide töötajate tagasiside oli hea, töövarje võeti enda juurde meelsasti ning ettevõtmise tähtsust mõisteti.

Kontaktisik ja tema meiliaadress: Kadri Haavandi, kadri.haavandi@pk.edu.ee

Veebiaadress lisainfo leidmiseks (lingi avanedes keri kõige alumise looni): https://opleht.ee/2020/01/karjaariope-vajab-taiendamist-sisus-ja-vormis