Hea praktika näide

Tartu Tamme Gümnaasiumi meditsiini- ja tervishoiupraktika

Praktika sihtrühm: meditsiini õppesuuna 10. klassi õpilased.

Praktika kestus: praktika toimub juunis ja kestab kolm päeva.

Koostööpartner: Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Praktika sisu: loengud, seminarid ja praktilised ülesanded, näiteks mikrobioloogia praktilised tööd, tervisenäitajate mõõtmine ning nende seos treeningu ja toitumisega. Praktika toimub valikkursuse „Meditsiini ja tervishoiu alused“ raames. Õpilased tutvuvad vahendite ja meetoditega, mida tänapäeva meditsiinis kasutatakse haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks.

Koostööpartneritega koostöö alustamine ja arendamine: selline meditsiini õppesuund gümnaasiumis on Eestis esimene ja rajatud koos Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. Aastast aastasse jätkub töö praktika arendamisega, sellel teemal korraldatakse kokkusaamisi ja väiksemamahulisi ühistegevusi ning peetakse kirjavahetust.

Kooli ülesanded praktika korraldamisel: igal aastal arutletakse koostööpartneriga täpsemate tegevuste ja õppesisu üle, nõustatakse oma kooli juhendajaid, õpilastele tutvustatakse praktika sisu ja neid juhendatakse praktika toimumise ajal.

Koolivälise partneri ülesanded praktika korraldamisel: partner peab läbirääkimisi tervishoiukooli õppejõududega, broneerib ruumid, töötab välja praktika sisu ja viib tegevused ellu.

Kontaktisik ja tema meiliaadress: Urmas Tokko, Urmas.Tokko@tammegymnaasium.ee.

Veebiaadress lisainfo leidmiseks: https://drive.google.com/drive/folders/1yZ9ckDNUwLeQrZaHxiddSJl6DeJY2_W9