Signe Ivask - kuidas teha head postrit?

Poster ei ole niisama lihtne ja värviline plakat, vaid peab toetama sõnumit, mida soovid edastada. Neil on toetav funktsioon ning annavad võimaluse küsimustele vastata piltlike näidetega.  

Mõjus poster on:

 • selge ja läbimõeldud,  mis on see, mida tahad öelda ja mis on oluline
 • terviklik, toimib üksikuna tervikuna ning selle juurde käiv esinemine on terviklik, kuid samas moodustavad nad koos ka ühe suure terviku.
 • haarav ja veenev, selleks peab olema selge ja läbimõeldud
 • esitlejate toeks, mida saab kasutada enda selgituste juures, näiteks joonised ja graafikud
 • justkui lugu, millel on algus, areng ja lahendus või lõpp

Hea poster tekitab ja hoiab tähelepanu. Tähelepanu köitmine algab pealkirjast. Selle sõnastamine oleneb palju auditooriumist ehk kui postrit tulevad vaatama peamiselt noored, tuleb kasutada lihtsamaid sõnu, vältima keerulist erialast terminoloogiat ning kasutama populaarteaduslikku stiili. Pealkiri peab olema auditooriumi jaoks tähelepanu tekitav ja köitev. Kui esitleda seda spetsialistile, ei pruugi pealkirja sõnastamisel nii palju mänguruumi olla.

Poster algab sissejuhatusega, millega antakse edasi info selle kohta, miks uuring/töö oluline on ning mis on selle kontekst. Inimesed ei pruugi aru saada, miks midagi tehakse või kuidas see neid mõjutab. Keskne küsimus ja hüpotees tuleks postri alguses välja tuua, et näidata vaatajale, mida ta postrist ja selle ettekandest saab.

70% postrist peaks olema joonised ja graafikud ning 30% sisulist infot, mida soovitatakse kasutada lõikude kaupa. Kõige olulisem osa on tulemused, diskussioon ja kokkuvõte, mis on tavaliselt lõpus ehk sellele jääb tihti kõige vähem aega. Seetõttu tasub sellele eelnev info hoida lühikesena ja konkreetsena, et tulemused ehk töö käigus saavutatud uus teave saaks kõige rohkem tähelepanu. Too see julgelt välja, sest sinu poolt tehtud uuring ja avastus on midagi täiesti uut ning väärib tunnustust. Kokkuvõte võtab kokku töö käigus saadud tulemused. 

Poster peab olema sinu abimees. Sellepärast ei ole hea kasutada massiliselt teksti, et vältida selle lugemist - kasuta hoopis märksõnu. Väldi postri koostamisel järgmist:

 1. Comic Sans jt kirjastiilid, mis häirivad postri lugemist
 2. Rohkem kui viie värvi kasutamine
 3. Väldi neoonseid toone, kui need ei käi parasjagu joonisega kaasas (näiteks väga erinevad tulemused)
 4. Jooniste kasutamist, mis ei käi postri juurde

Postri koostamisel on mitmeid abimehi. Otsi internetist juhendeid ja õpetusi, mis õpetavad sind tegema kenat postrit. Näiteks võib Youtubes leida tasuta videosid sellest, kuidas ja kus postrit teha. Postrite tegemisel saad kasutada erinevaid tööriistu, mõned neid annavad ise ka soovitusi, kuidas postrit üles ehitada ja milliseid värve kasutada:

 1. PowerPoint
 2. Canva
 3. Pages
 4. Gimp
 5. Indesign

Infograafikud aitavad teha postris kasutatavad numbrid kiiresti mõistetavaks ja selgeks. Pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna.Infograafikute koostamisel saab samuti kasutada mitmeid tasuta tööriistu, nagu:

 1. Piktochart
 2. Venngage
 3. Canva
 4. PowerPoint,
 5. Easel.ly
 6. Visme

Vajadusel saad kasutada postri illustreerimiseks ka pilte tasuta pildipangas. Neid kasutades peab kindlasti tutvuma piltide kasutustingimustega, näiteks ei tohi enamikke pilte kasutada raha teenimise eesmärgil. Pilte leiad järgmistelt veebilehtedelt:

 1. Unslash
 2. StockSnap
 3. Pexels
 4. Life of Pix

Postri kujunduse üldised soovitused:

 1. Pealkiri - suurusega 85 pt
 2. Kasuta tekstis tavafonte nagu Arial ja Calibri, mida on parem lugeda ja jääb trükkimisel paremini paberile
 3. Kvaliteetsed visuaalid ja vältida pikseldatud pilte
 4. Kasutada pigem tuhmimaid värve, kui neoonvärve
 5. Võta aega katsetamiseks, et saaksid vajadusel postri sisu, värve ja graafikuid ümber kujundada ja/või paigutada
 6. Poster peab aitama ettekandjat - kui seal on liiga palju informatsiooni ja on väga kirev või liigsete infograafikute ja piltidega võib juhtuda, et see ei aita esitlejat. Sellisel juhul tuleb poster veelkord üle vaadata ja ümber teha
 7. Küsi teistelt tagasisidet, et saaksid värske pilguga hinnata selle ülesehitust