Hipp Saare edukas uurimistöö viis ta Šveitsi

Hipp Saar pälvis 2020. aasta Õpilaste teadustööde riikliku konkursi gümnaasiumiastmes esikoha tööga “Eesti lemmikloomanimed koolipärimuse 2018. aasta kogumisvõistluse andmete põhjal“. Silmapaistva tööga esindas Hipp Eestit augusti alguses toimunud Talendifoorumil Šveitsis.

Hipe uurimistöö teema on ajendatud asjaolust, et lemmikloomad ja nendele nime andmine on osa inimeste kultuuritraditsioonist. See näitab inimese vajadust kujutleda lemmikut endale sarnase või võrdsena. Seetõttu oli tema töö eesmärgiks välja selgitada tüüpilisemad Eesti lemmikloomanimed, et uurida nende tähendusi, keelsust ning iseloomustada nimeandmise mustreid ja põhimõtteid. Tulemusena selgus, et kõige rohkem on lemmiklooma nimedes isiku- ja hüüdnimesid. Populaarsuselt järgmise rühma moodustavad välimuse ning omaduste alusel antud nimed. Inimeste eesnimede populaarsust lemmikloomanimedena saab ühelt poolt seletada valiku mitmekesisusega, teisalt aga sellega, et lemmikloomi võetakse nagu pereliikmeid või endasarnaseid ning nime andes soovitakse neile omistada inimlikke tunnuseid. 

Kuidas läks Hipel Šveitsis toimunud Talendifoorumil?

Hipe sõnul oli üritus oli kokkuvõttes hästi tore ja kohalejõudmine läks kenasti. “Esimest päeva alustati ürituse jooksul käsitlevate teemade tutvustavate ettekannetega. Õhtused tegevused olid peamiselt suunatud üksteisega suhtlemiseks ja tutvumiseks,” selgitas Hipp. Selle jooksul saadi tuttavaks teiste osalejatega. Korraldajate poolt anti meeskondadele ette olulised teemavaldkonnad, millega seonduvale probleemile pidid osalejate leidma järgnevate päevade jooksul lahenduse. Igat meeskonda aitas ka vastava valdkonna spetsialist, kes aitas iga teemaga tegelejaid ja vaatas, et tiimitöö sujuks.

Hipp koos enda meeskonnaga
Hipp koos enda meeskonnaga. Foto: erakogu

Hipe meeskonna teemaks oli järelevalve eetilised küsimused, mille eesmärgiks oli leida lahendusi, mille abil ennetada tuleviku pandeemiaid. Juba järgmisel päev leiti selle valdkonna teemapüsitus - "Mis on eetilised küsimustes inimeste lähikontaktsete jälitamise juures ja kuidas neid lahendada?" “Arutasime palju, kuidas seda lahendada ja meie lahenduse ideeks sai mobiiltelefonist eraldiseisev kontaktsete jälgimisseade, mis toimub bluetoothiga, aga mis ei saa inimese asukohta määrata,” selgitas Hipp pakutud lahenduse ideed. “Kolmas päev möödus peamiselt teema kallal töötades, kuna päeva lõpuks pidi valmis olema juba esitlus ja kirjalik kokkuvõte meie poolt pakutavast lahendusest,” kirjeldas Hipp töörohket päeva. “Kaks tiimi esinejat pidid tegema ka lavaproovi, et seda ette kanda, mina koostasin esitluse slaidid,” lisas ta. Lisaks toimusid töötoad esitluse koostamisest, idee tutvustamisest ja esinemisest, kus anti praktilisi nippe hea ettekande koostamiseks ja esitlemiseks

Viimane päev kulus peaasjalikult meeskondade ideede esitlustele, millele andsid kõikide teemade eksperdid ka tagasisidet. Kogu üritus lõppes kokkuvõtte tegemisega ning tagasiteel sai Hipp oma ürituse muljeid jagada muuhulgas Bulgaaria ja Hispaania esindajatega. 

Hipe tööst saad lähemalt lugeda miks.ee “Julge olla uudishimulik!” kampaania lehelt. Uurimistöö "Eesti lemmikloomanimed koolipärimuse 2018. aasta kogumisvõistluse andmete põhjal" ettekannet vaata siit:

Autor: Mare Vahtre
Avaldatud: 2.09.2021