Eleri Troska: noorte leiutajate edukas juhendaja

Kindluse Kooli õpetaja Eleri Troska, kelle juhendatud noored ning kes ka ise noppis hiljutiselt õpilasleiutajate konkursilt ridamisi auhindu, hindab kõrgelt ettevõtlikku mõttelaadi ja loovust.

„Õpetaja töö on minu kutsumus,“ märgib Võrust pärit, kuid praegu Tallinna külje all Rae vallas asuvas Kindluse Koolis algklassi lapsi juhendav Eleri Troska. Tema suunamisel valminud leiutised tõid konkursilt oma vanuseklassis esimese, teise ja kolmanda preemia. Ööpimeduses valgust näitavad lambisussid, koduvalvur ning varaste hirm, turvaseade „Skorpi“, juuksekarvu kokku korjav „TOLM“ ning tegelikult mitmed muudki uudsed lahendused igapäevastele muredele valmisid päris prototüüpidena, st toimivate toodetena, mitte pelgalt ideedena paberil.

Skorpi
Mark Martin Loomets ja tema leiutis,
turvaseade „Skorpi“, mis pälvis leiutajate võistlusel II preemia.

Foto autor: Eleri Troska

Konkursiks valmistumine algas juba varakult. „Kõigepealt käisid lapsed kahe nädala jooksul oma ideid mulle kõrva sosistamas, et keegi teine ei kuuleks,“ räägib Troska, kes lapsi suunas ja andis vihjeid. Seejärel tuli idee paberile joonistada ning seda teistele esitleda ja küsimustele vastata. „Küsimusi oli oi, kui palju!“ Üheskoos valiti neli parimat ideed, mille autoritel tuli ehitada prototüübid. Neljast ideest lausa kolm jõudsid poodiumile. Õpetaja tunnustab siinkohal laste vanemaid, kes olid leiutiste ehitamisel asendamatuks abiks. „Õpetajana tunnen, et vanematel ei ole blokki ees, võin vabalt ideid välja käia ja siiani kõik hästi positiivselt tagasisidestanud, et ei ole ainult õppetunnid, alati on mõni põnev projekt.“

Troska kinnitusel said tema töökaaslased Kindluse Koolist noorte leiutajate edust innustust ning järgmisel aastal on oodata palju ideid ka teistest klassidest. „Andsin kolleegidele motivatsioonilaksu, naerab õpetaja. Õigupoolest ei nimetata Kindluse Koolis õpetajaid mitte õpetajateks, vaid mentoriteks ja klasse õpigruppideks. „Mentor suunab õpilasi ise tegutsema, ise ennast juhtima,“ selgitab Troska ja toob näiteks tööde parandamise, mida ei tee õpetaja üksi, vaid seda  tehakse õpigrupis kõik koos. Hindeid pannakse Kindluse Koolis alates 7. klassist, enne seda saavad õpilased sõnalisi hinnanguid.

Mentorlus sisaldab ka palju tööriistu, mis aitavad lastel areneda emotsionaalselt, mitte vaid akadeemiliselt. Nii lõi Troska koos oma juhendatavatega tunnete termomeetri, mis aitab lastel enda tundeid hinnata ja nendega hakkama saada. „Näiteks, kui olen endast väljas, mis ma siis saan teha enda ja teiste jaoks – panen silmad kinni, loen kümneni, joon lonksu vett,“ selgitab ta.

Tolm
Marta Goroško ja tema III preemia pälvinud
leiutis TOLM-u (Tegus Olmerobot Linalakk
Majapidamistesse)

Troska tunnistab, et Kindluse Kooli tööle tulles olid nii mõnedki tavapärased mentoriks olemise praktikad harjumatud, kuid nüüdseks on need väga omaseks saanud. „Ma näen, et need toimivad, lapsed tulevad hea tujuga kooli. Loovus ja paindlikkus toetab nende koolirõõmu.“ Kindluse Koolis on Troska sõnul paljud asjad teisiti kui klassikalistes koolides, kus suurem enamus tänased täiskasvanuid on käinud. Ettevõtlusõppega alustatakse esimesest klassist. Puudub koolikell. „Õpetajale on suur usaldus antud – tuleb vaadata, et kõik ainetunnid saaksid kaetud, kuid tegevusi saab planeerida lastest lähtuvalt,“ räägib Troska. Kui näiteks kunstitund on nii hoogne, et 45 minuti täitumisel oleks kahju seda peatada, tehakse paus hiljem. Kui mentorile tundub, et lapsed on väsinud, minnakse vahelduseks õue. Vaid söögivahetunni aeg on paigas. Taaskord kiidab Troska õpilaste vanemaid, kes on taolise paindliku lähenemisega hästi kaasa tulnud. Ja mitte ainult. Praeguse pandeemia tingimustes on ka õpetajad haigestunud ning kool tegi hiljuti lastevanematele üleskutse tulla tundide andmist asendama. „Kogukond reageeris nii vahvalt, huvi oli suur ja kõik, kes tahtsid tulla, ei mahtunudki enam,“ märgib Troska.

Järgmise aasta leiutajate konkursil osalevad Troska ja tema õpilased kindlasti taas. „See (leiutajate konkursil osalemine) annab lapsele suure sisemise motivatsiooni, ta räägib oma kogemusest teistele ja ütleb, et järgmisel aastal tahab uuesti minna, see sütitab teisi lapsi ka,“ märgib Troska. „Tunnustus on ka väikestele õpilastele äärmiselt oluline.“

 

Autor: Sigrid Rajalo
Avaldatud: 24.01.2022