Milleks õppida robootikat? Vastuse leiad Robotexilt 2.-4. detsembril

_mg_2666s_lymapfq

Foto: Robotex

Järgmine tootmisrevolutsioon liidab omavahel suure hulga uudseid tehnoloogiad alates erinevatest digitehnoloogiatest ja lõpetades uute materjalide ning uudse protsessijuhtimisega. Lähiaastatel meieni jõudev „uus tulevik“ saab sisaldama seda mõju, mida see revolutsioon hakkab osutama nii tootlikkusele, inimeste oskustele, tulu jaotamisele, aga ka heaolule ja keskkonnale tervikuna.

Ühelt poolt aitavad need tehnoloogiad suurendada tootlikkust veelgi rohkem, kui nad seni on teinud, kuid teiselt poolt on nende tehnoloogiate poolt loodavad töökohad märkimisväärselt erinevad võrreldes tänastega. Kohanemine võib olla keerukas ja seetõttu peame juba praegu ette vaadates küsima, kas need muutused saavad ühiskonna poolt mõistmise ja positiivse vastuvõtu osaliseks.

Selle küsimuse põhjus on lihtne: meie tänased oskused ei suuda rahuldada pakkumist nendele oskustele, mis on tulevikus vajalikud. Et ehitada üles “tulevikukindel” põlvkond, on vaja juba täna hakata arendama kõrgetasemelisi üldoskusi kogu elanikkonna hulgas[i]. Üheks selliseks tulevikukriitiliseks üldoskuseks saab olema robootika[ii].

Robootikaoskused ei seisne ainult robotite ehitamises või programmeerimises. Robootikaoskused tähendavad ka võimet teha igapäevast tööd koos robotitega nendes valdkondades, kus inimesed käsikäes väiksemate robotitega saavad asendada traditsioonilisi (suuremõõtmelisi ja suhteliselt monofunktsionaalseid) tööstusroboteid[iii].

Sellise võimekuse tekitamiseks ja üles ehitamiseks on vajalik, et robootikaharidus algaks juba võimalikult vara ehk siis juba varajases lapsepõlves[iv]. Eestis on vajadust robootikahariduse järele lasteaias ja algklassides teadvustatud aasta-aastalt järjest enam. Sihtasutuse Archimedes, Eesti Teadusagentuuri ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse erinevate projektide toel on haridusasutustesse jõudnud juba tuhandeid roboteid, samas jääb robootikavahendeid omavate koolide koguarv ikkagi veel alla kolmandiku nende üldarvust, algklasside tasemel on see protsent oluliselt väiksem.

Põhjuse võib leida põhikooli õppekavast, kus tehnoloogiaharidust hakatakse ellu viima põhikooli teisest astmest, ka robootika kuulub täna põhiliselt tehnoloogiahariduse alla[v]. Samuti on robootikaõpe siiani toimunud enamasti huviringitasandil, mille juhendajaks on olnud entusiastlik tehnoloogiaõpetaja[vi].

Soov õppida ja õpetada robootikat ei saa alata tühjalt kohalt. Robootika populariseerimiseks korraldab Tallinna Tehnikaülikool koostöös Tartu Ülikooli ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtharidusega detsembri esimesel nädalalõpul juba kuueteistkümnendat korda kolmepäevast tehnoloogianäituse ja töötubadega rikastatud  robootikavõistlust Robotex www.robotex.ee, kuhu on sellel aastal oodata üle 300 lasteaialapsest ja algklassiõpilasest võistleja. Samuti on loodud üle 3000 töötoakoha igas vanuses robootikahuvilistele, et aidata neil astuda esimene samm robootikaõppe teel.

Kuigi Eesti on Euroopa kontekstis koolirobootika juurutamises esirinnas, on tal veel siiski pikk maa astuda võrreldes Singapuri või Brasiiliaga, kus riik aktiivselt sekkub kiirendatud robootikaõppe laiaulatuslikku sisseviimisesse haridusvõrku[viii].

Kohtumiseni 2.-4. detsembril Robotexil, et astuda üheskoos edasi vajalik samm lastele tehnoloogiahariduse populariseerimisel.

 Lisainfo siit: http://www.robotex.ee

Janika Leoste

Robotex 2016 turundusjuht
janika.leoste@robotex.ee

 

 

[i] OECD, (2016), Enabling The Next Production Revolution: The Future of Manufacturing and Services – Interim Report, https://www.oecd.org/mcm/documents/Enabling-the-next-production-revolution-the-future-of-manufacturing-and-services-interim-report.pdf, pp. 3-33

[ii] BCNET, (2016), Robotics in STEM Education, http://www.bostoncommons.net/robotics-in-stem-education/?doing_wp_cron=1476637481.2909140586853027343750

[iii] Gibbs, S. (2016), ’Mercedes-Benz swaps robots for people on its assembly lines’, The Guardian, 26 February 2016, https://www.theguardian.com/technology/2016/feb/26/mercedes-benz-robots-people-assembly-lines?CMP=share_btn_tw

[iv] Bodewig, S. (2016), ’Preparing for the robots: Which skills for 21st century jobs?’, The World Bank, http://blogs.worldbank.org/education/preparing-robots-which-skills-21st-century-jobs

[v] Soobik, M. et al. (2010), ’Lõiming. Lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas’, Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus, pp. 548-554

[vi] Altin, H., Sell, R. (2016), ’Robootika rakendamine koolides’, pp. 3-7

[viii] Valor Agregado (2016), ’Robótica é tema de formação pedagógica em escolas de todo o Brasil’, http://valoragregado.com/2016/05/24/robotica-e-tema-de-formacao-pedagogica-em-escolas-de-todo-o-brasil/