Teaduse populariseerimise projektikonkurss 2018

Sündmus

Eesti Teadusagentuur

pilt

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada tegevusi, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teadustegevuse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi.

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on märtsikuus. Taotlused esitatakse elektrooniliselt aadressil www.etag.ee/konkursid. Selles keskkonnas saab esitada kõik taotlusega kaasnevad dokumendid.

Jälgige konkursiga seotud infot ETAg veebis!

Lisainfot saab küsida:

Katrin Saart (tel: 730 0378, katrin.saart@etag.ee)
Terje Tuisk (terje.tuisk@etag.ee)