Talvekursus gümnasistidele "Põnev maapõu: looduses, laboris ja virtuaalmaailmas"

Sündmus

11:00 kuni 16:00

TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory

Geoloogia

TTÜ Mektory Tehnoloogiakool alustab juba 20. jaanuaril uue põneva kursusega, kuhu on oodatud oma teadmisi täiendama kõik loodusainetest huvitatud gümnaasiumiastme noored!

Koostöös TTÜ geoloogia instituudiga toimuval talvekursusel „Põnev maapõu: looduses, laboris ja virtuaalmaailmas“ saavad õpilased uurida maapõues toimuvat praktilises vormis.

Kursusele on oodatud noored, kes otsivad vastuseid küsimustele:

  • Kuidas rakendatakse 3D mudeldamise tarkvara praktiliste ülesannete lahendamisel?
  • Kuidas luuakse 3D printeriga geoloogilisi 3D mudeleid?
  • Kuidas kasutatakse fotogrammeetria põhimõtteid 3D mudeli loomisel?

Kursuse eesmärk on anda noortele ülevaade eri laboritöödest, IT-põhistest teaduslikest uurimismeetoditest, teadmistest 3D-modelleerimise kohta ja võimalustest neid teadmisi praktikasse rakendada. Pärast kursuse läbimist oskab õpilane teostada andmeotsingud kasutades Maa-ameti GIS andmebaasi, oskab kasutada valgusmikroskoopi ja tunneb skaneeriva elektronmikroskoobi tööpõhimõtteid.

 

Hind: 29 EUR / osaleja
Sihtrühm: 10.–12. klass
Toimumisaeg: 20.01.–10.02.2018
Kursus toimub laupäeviti kell 11.00–16.00.
Koht: TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektoy, Raja 15, TTÜ peamaja, Ehitajate tee 5

Täpsem info ja registreerimine Mektory Tehnoloogiakooli kursuste lehel.