ÕpiVeski programm - infoõhtu

Sündmus

17:00 kuni 18:00

Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus

ÕpiVeski meeskond

ÕpiVeski on programm, kus idufirmade meetoditega arendatakse õpiobjektide ideed toodeteks. Seekordne voor on pühendatud mittedigitaalsele õppevarale ning paneme välja 3 x 10 000 € suuruse arendusraha! Uus õppevara saab koolidele tasuta kättesaadavaks!

Ootame kõiki ÕpiVeski infoõhtule, mille jooksul leiad vastused kõikidele küsimustele! Õhtu jooksul tutvustatakse ÕpiVeski programmi alustalasid, ajakava ja arendusrahade jagamise tingimusi.

Hetkel käimas oleva ideekorje ajal ootame kõiki esitama füüsiliste õpiobjektide ideid (lauamängud, kaardid, mudelid jms), millega rikastada Eesti ja maailma haridusmaastikku või kui ideid napib, kuid soov panustada on suur, siis anna meile endast ikkagi teada! Link ideekorjele: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR6UwzuC9xdrmcfxPPb3lHtKSbbkgztdm8x9nVdcIKi0cZSw/viewform 

PROGRAMMI AJAKAVA:
1) 25. aug - 23. sept - ideekorje
2) 7. - 8. okt - haridusteemaline arendusnädalavahetus (ideede hindamine, prototüüpide loomine, perspektiivikate meeskondade välja valimine)
3) 19. okt - 2. nov - arendusfaasi 3 kohtumist (prototüüpide arendamine mentorite juhendamisel)
4) 17. nov - pidulik lõpetamine (3 x 10 000 € arendusraha väljajagamine toote arendamiseks)
5) Kevad 2018 - valmis õpiobjektid on valmis koolidesse saatmiseks

ÕpiVeski programm on projekti „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendamine“ (01.04.2016–30.09.2018) alategevus, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

KONTAKT:
Liina Allikmäe, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus
liina.allikmae@ut.ee