Intellektika 2018

Sündmus

09:00 kuni 17:00

AS Tartu Näitused messikeskus, Fr. R. Kreutzwaldi 60, Tartu

Intellektika

Reedel, 9. veebruaril toimub Tartu Näituste messikeskuses haridus- ja infomess Intellektika. 
  
Messil tutvustavad õppimisvõimalusi paljud gümnaasiumid, kutse- ja kõrgkoolid ning õpilasvahetusprogrammid Eestist ja välismaalt. Samuti on messil esindatud mitmed ettevõtted ja organisatsioonid, kelle tegevusvaldkond kattub messi temaatikaga.

INTELLEKTIKA VÕISTLUSTE PROGRAMM:

Rakett69-teemaline gravitatsiooniautode võistlus: 
Mida peaks tegema Rakett69 osaleja, kui ta saab ülesande muuta puuklots kiirendusautoks? Intellektikal saavad koolinoored näidata oma ideid ja lähenemist. Terve päeva vältel on võimalik kaasa lüüa gravitatsiooniautode võistluslikus ehitamises ning näidata, kelle insenerimõte on lennukaim planeerima ja käsi täpseim saagima. Otseloomulikult toimub ka omavaheline mõõduvõtt ning paremaid autasustatakse. Ülesannet korraldab Rakett69 Teadustoimetus – see tähendab võimalust osa saada tõelisest Rakett69-teemalisest elamusest! 

Gravitatsiooniautode ehitusvõistlus arendab projekteerimise, ajalise planeerimise ja meeskonnatöö oskuseid. Ehitamise käigus õpitakse uusi töövõtteid ja harjutatakse varem õpituid. Füüsikalisest küljest selgitab praktiliste näidete varal hõõrdumist ja selle vähendamise olulisust (ehk miks peab ka päris auto ratastel veerema, mitte ei lohise põhjaga mööda maad). 

Loe lähemalt: http://intellektika.ee/voistlused/gravitatsiooniautode-voistlus/ 
  
  
Informiin “Eesti Vabariik 100” 
Informiin on võistlus, kus hinnatakse osalejate oskust orienteeruda internetis ja kasutades erinevaid otsimootoreid, teemakatalooge ning andmebaase leida vastused etteantud küsimustele. Võistleja töövahend on nutitelefon või tahvelarvuti. 
  
Informiin Eesti Vabariik 100 on sündinud koostöös TEA Kirjastusega ja on pühendatud juubeliaastale. Sealt tulenevalt on kõik küsimused seotud põnevate faktide, isikute ja sündmustega, mis on läbi saja aasta kaasa aidanud tänase Eesti kujunemisele. 
  
Informiin oma olemuselt toetab õppekava ja seda saab kasutada lõiminguks õppetööga. Läbi võistluse aitame kaasa õpi- ja digipädevuse kujundamisele. Areneb osaleja suutlikkus kasutada digitehnoloogiat õppimisel, leida infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust. Meeskonnas tegutsedes on vaja ilma juhendajata oma tegevust planeerida ja vajadusel probleeme lahendada. 
  
Samuti haakub Informiin hästi läbiva teemaga „Teabekeskkond“ ja toetab osaleja oskusi teabevajadust määrata, sobivat teavet leida, teabeotsingumeetoteid kujundada ja analüüsioskust arenda. 
  
Loe lähemalt: http://intellektika.ee/voistlused/informiin/ 

Vabariiklik Noorte Luuleprõmm 
Intellektika raames toimub Vabariiklik Noorte Luuleprõmm 2018, kuhu on oodatud oma luulet esitama noored üle Eesti. Võistlus on jagatud kolme vanusegruppi, osalema kutsutakse noored vanuses kuni 11 aastat, 12-15-aastased ning 16-20 aastased. 
  
Loe lähemalt: http://intellektika.ee/voistlused/luulepromm-2018/ 
  
Figuurpannkookide küpsetamise võistlus 
Messil saab käteosavust proovile panna, küpsetades pannkook, mille kuju annaks aimu elukutsest, millest õpilane unistab või hobist, millega tegeleb! Olgu selle iseloomustamiseks näiteks mõni pill, noodivõti, mikrofon, loom või hoopis arvuti, auto või spordibotas – peaasi, et kujund seonduks praeguse tegevuse või tulevikuplaaniga, oleks nutikalt kujundatud, osavalt küpsetatud, näeks vahva välja ja maitseks hästi! 
  
Loe lähemalt: http://intellektika.ee/voistlused/figuurpannkookide-kupsetamise-voistlus/ 
 

Ürituse lisainfo Intellektika veebilehel.