Hullu Teadlase IV teaduskonverentsi projekt: "H20, võta kaevust ja joo"

Sündmus

kuni

Hull Teadlane kutsub osalema konverentsil

Ka sel õppeaastal ootab Hull Teadlane kõigi Eesti koolide 1.-3. klassi õpilasi osalema teaduskonverentsi projektis, mille käigus uurivad õpilased nende kodukoha kraanivee kvaliteeti, võrdlevad loodusliku ja puhastatud vee omadusi ning mõõdavad igapäevast vee tarbimise hulka kodus ja koolis. Saadud vaatlus- ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel vormistada uurimistööna.

Projekti tegevusi ja vaatlusi viivad õpilased läbi 4-6 liikmelistes rühmades 4 nädala jooksul (vabalt valitud 4 nädalat 2017/2018 õppeaasta jooksul).

Septembris saadab Hull Teadlane koolidesse ka videoüleskutse, et motiveerida kõiki põhikooli I astme õpilasi projektis osalema. 

Registreerimise avame septembrikuu jooksul Tartu Ülikooli muuseumi kodulehel, lisainfo hull.teadlane@ut.ee, tel 737 6071

 

Projekti ajakava (kuupäevaline ajakava selgub septembrikuu jooksul):

  • oktoober 2017 - osalevate rühmade registreerimine
  • detsember 2017 - osalejate kohtumine Hullu Teadlasega Skype’i vahendusel, et saada nõuandeid mõõtmiste ja vaatluste läbiviimiseks ja uurimistöö koostamiseks.
  • jaanuar/veebruar 2018 - Hull Teadlane külastab 10 projektis osalevat kooli, millest 5 on suurematest keskustest kaugemal asuvad koolid. Koolides viib Hull Teadlane läbi projektiga seotud teaduskatseid ja tutvustab teemavaldkonda. Külastatavad koolid valib Hull Teadlane vastavalt projektis osalevate õpilaste arvule (külastatakse koole, kust osaleb kõige rohkem õpilasi).
  • märts 2018 - uurimistööde esitamine Hullule Teadlasele
  • aprill 2018 - iga vanuseastme 5 parima töö selgitamine, kes saavad kutse osaleda Hullu Teadlase teaduskonverentsil Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis
  • mai 2018 - Hullu Teadlase teaduskonverents Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis, parimate autasustamine