Akadeemiakese uurimistööde tähtaeg

Sündmus

kuni

www.akadeemiake.ee

Akadeemiakese logo

Sinu uurimistöö sai üle ootuste hea? 

Saada see avaldamiseks õpilaste teadusajakirja Akadeemiake!

Tähtaeg: 20. mai 2018
Tagasiside ja asjatundlik retsensioon kõigile saabunud töödele
Parimad tööd avaldame kõigile kättesaadavas tasuta veebiajakirjas Akadeemiake

Uurimistööle esitatavad nõuded on toodud Akadeemiakese
kodulehel: http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/

Loe ka Akadeemiakese viimast numbrit (www.akadeemiake.ee), kus avaldati kaheksa kõrgetasemelist uurimistööd.

www.akadeemiake.ee
https://www.facebook.com/akadeemiake/