Teaduse populariseerimine

Iga laps ja noor peab saama teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkondadega omal tasemel tegeleda. Nii tekib võimalus huvide väljaarendamiseks. Igast lapsest ei pea tulevikus saama teadlast või inseneri, aga tema kokkupuude nende valdkondadega on oluline. Nii saab ka võimalikult elulähedast infot karjäärivõimaluste kohta teaduse, tehnoloogia ja inseneeriaga seotud erialadel ning parema oskuse teha teadlikke edasiõppimisvalikuid.

Võimaluste pakkumisel on oluline koostöö teaduse populariseerijate, haridusasutuste, kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel.