Teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite tegevused

Teadus- ja tehnoloogiapaktiga liitumisel koostab partner oma tegevuskava. Selle kaudu näidatakse teistele partneritele ja laiemale avalikkusele, milliseid tegevusi pakti eemärkide elluviimiseks juba tehakse või plaanitakse teha tulevikus. Lisaks infovahetusele aitab tegevuskava koostamine ka partneril endal häid praktikaid paremini läbi mõelda ja süstematiseerida.

Pakti partnerite tegevusega tutvudes saate kindlasti mõtteid, mida ka ise võiks senisele lisaks tegema hakata, samuti saavad võrgustikku kuulujad ühendust võtta partneritega, kelle mõtted ja tegevused liiguvad samal rajal teie omadega, et leida koostöökohti.

Teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite tegevused koonduvad kolme tegevussuuna alla:

  • Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas.
  • Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel.
  • Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine.

Pakti partnerite tegevuste kirjeldused leiate parempoolsest menüüst. Nimekiri täieneb.

käsi, mille kohal on tehnika