Ootame õpetajaid ja õpilasi külastama Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi!

31. Aug 2017

el noorte teadlaste konkurss

22.-27. septembril 2017 toimub Tallinnas õpilasteaduse suursündmus – Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss. Üritust korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konkursile on oodatud 40 riigi õpilaste riiklike teadustööde konkursside võitjad vanuses 16-20. Konkursipäevade jooksul tutvustavad noored stendiettekannetega oma uurimistööde tulemusi ja neid hindab 20-liikmeline rahvusvaheline žürii, mille on kokku kutsunud Euroopa Komisjon.

24. ja 25. septembril on konkursipaik SpaceX Ülemiste Citys avatud kõigile huvilistele, see on võimalus noorte teadlastega kohtuda ja nende teadustööst rääkida. Ootame rohkearvulist osavõttu Eesti koolidest, lisaks noortele on üritusele väga oodatud ka koolijuhid, õppejuhid ja uurimistöid juhendavad õpetajad.

Õpilasgruppide eelregistreerimine ja lisainfo: www.eucys2017.eu/visitors

„Oleme 2002. aastast alates oodanud võimalust see konkurss Eestisse tuua, et pakkuda Eesti õpetajatele ja õpilastele unikaalset võimalust teiste riikide noorte uurimistööde tegemise kogemusest õppida ning seeläbi saada inspiratsiooni meie koolides valmivateks uurimistöödeks,“ rõõmustab Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk.

Iga-aastane noorte teadlaste konkurss on võimaluseks erinevate riikide noortele omavahel mõõtu võtta, veel enam aga kohaks, kus noor teadlane saab rääkida oma uurimistööst just selles valdkonnas pädevatele inimestele– nii teadlastele kui ka sarnaste huvidega noortele. Kõige enam innustavad noori sellistel konkurssidel asjatundlikud ja huvitunud kuulajad nii žürii kui külastajate hulgast.

Töid on konkursil tavapäraselt enim reaalteaduste, bioloogia ja inseneeria valdkonnast, märksa vähem on esindatud sotsiaalteadused. Põnevaid töid võivad siiski leida ka viimasest valdkonnast huvitatud. Oleme kindlad, et kõige enam on tipptasemel õpilasteadusega tutvumisest kasu noortel, kes on just oma uurimistöid tegema asumas ning nende juhendajatel.
Ootame üritusele õpetajaid koos terve klassiga. Konkursikülastus võib olla osa uurimistöö kursusest, uurimistöödega tutvumist hõlbustavad spetsiaalsed töölehed. Konkursil esitletakse töid inglise keeles, külastajate jaoks tõlkisime tööde lühitutvustused eesti keelde.

Õpilasgruppide eelregistreerimine ja lisainfo: www.eucys2017.eu/visitors

Õpilasi ootavad lisaks noorte teadustöödele põnevad töötoad ja teaduse populariseerijad. Kohal on Rakett69 katsed, robootika töötoad, virtuaalreaalsuse töötoad, maitsekoolitus, GLOBE ja mitmed teised. 24. septembril eelregistreerimist ei toimu, samuti saab mõlemal päeval eelneva registreerimiseta tegutseda ja katsetada tegevusalal.

25. septembril toimuvatesse töötubadesse palume eelnevalt registreerida siin: https://eucys2017.eu/visitors/tootoad-opilastele/

Õpetajatel on võimalus ühendada konkursi külastus kolmest erinevast töötoast osavõtuga.

 

  • Töötuba  „Lõimime laboris probleeme lahendades loodusteadusi ja matemaatikat!“ tutvustab õpetajatele Tartu Ülikooli Teaduskooli projekti „Uurimislabor“. Õpetajate töötoas tutvustatakse uurimislaborite teemasid, metoodilist ülesehitust ja tehakse praktiliselt läbi mõned lihtsamad katsed. Töötoa kokkuvõttev rühmaarutelu keskendub temaatikale, mis aitaks kaasa loodusteadusi lõimiva ja õpilaste praktilisi oskusi arendava õppe paremale korraldamisele.
  • Eesti Maaülikool viib läbi töötuba „Ökoloogiline jalajälg, ehk kuidas see, mida sa sööd, mõjutab keskkonda“. Töötoas uuritakse, kui palju tekib kliimat mõjutavaid kasvuhoonegaase põllumajanduses, kui palju aga loomakasvatuses? Kas tead, kuidas mõjutavad sinu toidulaud ja tarbimisharjumused keskkonda? Saame teada, miks süüdistatakse põllumajandusloomi kliima soojenemises, ning mõõdame sinu ökoloogilise jalajälje suuruse.
  • GLOBE töötoas tutvustatakse mõningaid GLOBE tegevusi ja lihtsamaid mõõtmisi atmosfääri ja hüdroloogia protokollidest. Mõõtmiste käigus selgitatakse, milline on õpilaste poolt kogutud andmete roll NASA ja NOAA teadlaste töös, selgitatakse igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viiakse läbi erinevad mõõtmised-vaatlused.

Õpetajate töötubadesse registreerimine on avatud kuni 22. septembrini: https://eucys2017.eu/opetajate-tootoad

Toetame kümne väljaspool Harjumaad asuva kooli ürituse külastust transpordikulude 50% katmisega. Toetuse saamiseks on vaja täita taotlusvorm aadressil https://eucys2017.eu/visitors/soidutoetuse-taotlus/ . Taotluste hindamisel arvestatakse kooli kaugust Tallinnast, konkursile toodavate õpilaste arvu ning motivatsioonikirja. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september.

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi külastajatele pakuvad konkursi käepaelaga soodsamat sissepääsu Energia Avastuskeskus, Lennusadam ja KUMU (ainult 24.09, 25.09 on KUMU suletud).

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi korraldatakse alates 1989. aastast, Eestis toimuv konkurss on järjekorras 29. Eesti õpilased on konkursil osalenud alates 2002. aastast.
Põhipreemiad koju toonud Margus Niitsoo (Tallinna Reaalkool, 2005), Anna Maria Punab (Hugo Treffneri Gümnaasium, 2012) ja Katariina Kisand (Hugo Treffneri Gümnaasium, 2015).
Eripreemiate võitjaid on olnud Eestist 9: Liina Saar (2002), Hillar Liiv (2007), Kristina Aare (2009), Martin Talvik, Kristiin Resik ja Mari Liis Pedak (2013), Tatjana Punger (2014), Katariina Kisand (2015) ning Kristjan Kongas (2016).

Lisainfo Euroopa liidu noorte teadlaste konkursi kohta:
www.eucys2017.eu